версия для слабовидящих

Ауезова Зауре Танатаровна


Ауезова Зауре Танатаровна

Ученая степень-кандидат географических наук

Ученое  звание–  доцент географии

Научная школа:  КазНУ им.аль- Фараби

Научные интересы: туризм, рекреационная география,  экономическая  география,  демография, краеведение.

Читаемые курсы: География международного туризма,  Туристско-рекреационные ресурсы мира, Туристское краеведение,  Страноведение.

 Учебники, учебные пособия, монографии (15)

1.Современные  тенденции и перспективы экономического и социального развития Мангистауской области в условиях диверсификации экономики РК Монография.Социально-эконом развитие в современном мире: проблемы и направления.РФ. Махачкала 2015.

2.Оценка демографических потенциалов  районов Центрального Казахстана по методике расчета Рейтинга Конкурентоспособности (IMD) Монография.Социально-эконом развитие в современном мире: проблемы и направления. РФ. Махачкала 2015.

3.Қазіргі дүние географиясы. Қоғамдық гуманитарлық бағыт.   (Оқулық) ҚР-ң Білім және ғылым министрлігі ұсынған. Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін жалпы білім беретін мектептің қоғамдық гуманитарлық бағытындағы 11сыныбына арналған оқулық. Астана  Арман -ПВ баспасы,2015.-272б.  17б/т

4.География. Дүние жүзіне аймақтық шолу. Жаратылыстану математикалық бағыт. (Оқулық) ҚР-ң Білім және ғылым министрлігі ұсынған. Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану –математика бағытындағы 11сыныбына арналған оқулық. Астана  Арман -ПВ баспасы,2015.-368б.  23б/т

5.Экономикалық географиядан  терминологиялық сөздіктер жинағы  (қазақ,орыс тілдерінде) оқу әдістемелік құрал «Идеал –ИС 2009»  Тираж 300. Астана 2016. -276б. 17,1б/т

6.Қазақстан халқының қоныстануы  (Монография) Идеал-ИС 2009.Астана.- 2016. -172б. 10,8б/т

7.Дүние жүзінің экономикалық әлеуметтік және саяси географиясы (Оқулық) Идеал-ИС 2009.  Астана.- 2016.- 217б. 14б/т

8.Практические занятия  по экономической  и социальной географии РК(Учебное пособие) Идеал-ИС 2009.  Астана.- 2017.- 12,1п/л

9.Practical exercises on economic and social geography  of the Republik  of Kazakhstan. Exercise book(Учебное пособие на английском) Идеал-ИС 2009. Астана.- 2017.-  11,1п/л

10.Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның өзекті проблемалары  (Монография) Идеал-ИС 2009. Астана.- 2018.- 9,4б/т

11.ЭЕМ-ге арналған бағдарлама «Практические занятия по экономической и социальной географии  РК»    Свидетельство  о внесении сведений в государственный реестр. Прав на обьекты, охраняемые авторским правом.  № 2482,от 28 марта,2019

12.ЭЕМ-ге арналған бағдарлама Дүние жүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы Свидетельство  о внесении сведений в государственный реестр Прав на обьекты, охраняемые авторским правом.  № 2276,от 14 марта,2019

13.ЭЕМ-ге арналған бағдарлама Қазақстан халқының   қоныстануы Свидетельство  о внесении         сведений в государственный      реестр Прав на обьекты, охраняемые авторским правом.  № 2273,от 14 марта,2019

14.ЭЕМ-ге арналған бағдарлама Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы практикум. Свидетельство  о внесении сведений в государственный реестр Прав на обьекты, охраняемые         авторским правом. 

15.Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясынан практикум ( Оқу әдістемелік құрал) ЖК. Ильченко. Тираж-500.              Астана.             2019.- 134б. 8,37б/т

Публикации ККСОН  журналах (8)

1.Орталық Қазақстанның экономикалық жағдайы             және экономикалық даму бағыттары  Еуразия гуманитарлық институтының Хабаршысы,Астана №4.2015.

2.Ақмола облысы халқының қоныстану жүйесі өзгерісінің ерекшеліктері Вестник ВГТУ   ISSN 1561-4212 №3(69) сентябрь 2015.

3.Халықаралық  Алтай өңіріндегі  елдердің  іскерлік бағыттағы  экономикалық мүмкіндіктері Вестник ВГТУ №3 2015.

4. Орталық Қазақстан экономикалық ауданындағы  моноқалалар мәселесі Д. Серікбаев атындағы ШығысҚазақстан мемлекеттік техникалық  университетінің Хабаршысы №3 (77) 2017.

5.Загрязнение  тяжелыми метталлами  северной части  бассейна реки Жайык в пределах Западно-Казахстанской области  Вестник КазНУ им.аль-Фараби 2017. №1(44)

6.Географиялық атаулардың туристік қызмет нарығында ақпарат- қолданылу ерекшеліктері ISSN 2073-333X. Межд    научный журнал Наука и жизнь  РКScience and life of Kazakhstan №4 (80) 2019.

7.Assessment of the central Kazakhstan regions’ potential according to methodology of competitiveness rating calculation (imd)  ҚазҰТЗУ Хабаршысы 2019. №49(134)

8.Исторические и современные тенденции миграционных  процессов населения СКО   Вестник КазНУ им.аль-Фараби  2019. №49(134)