Вестник КазУЭФМТ | e-University | Platonus
версия для слабовидящих

Енсебаева Гулшат Советовна


Енсебаева Гулшат Советовна

Ученая степень – кандидат педагогических наук РК.

Научная школа: Казахский Национальный университет им.аль -Фараби

Научные интересы: математика, теория вероятности и математическая статистика, методика  преподавания математики

Читаемые курсы:  Математика 1, Математика 2, Математика 3, Теория вероятности и математическая статистика, Эконометрика.

Публикации:

1. Ықтималдықтар теориясы бойынша есептік практикум, Өскемен, 1998, Учебное пособие

2 Білім берудің дәстүрлік әдісінен – педагогикалық жаңа технологияға, Шымкент, 2001, XXI ғасырда “білім беру және тәрбие жұмысының жүйелерінің дамуының басым бағыттары” атты Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция

3. Орта мектеп мұғалімі мен ЖОО-ы ұстазын даярлаудың әдістемелік жүйесін жобалаудың өзекті мәселелері, Шымкент, 2001, XXI ғасырда “білім беру және тәрбие жұмысының жүйелерінің дамуының басым бағыттары” атты Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция.;

4. Дифференциалдық және интегралдық есептеулер, Алматы, 2000, Оқу құралы. Қазақ университеті.

5. Мемлекеттік білім стандарты – мұғалім қауымының педагогикалық-технологиялық іскерлігі қалыптасуының қозғаушы күші, Алматы, 2001, Әлемдік білім кеңістігі және XXI ғ. университеттері. XXXI ғылыми - әдістемелік конференция.

6. Орта және жоғары мектептің болашақ оқытушыларын дайындауды жақсартудың өзекті мәселелері, Алматы, 2001, Әлемдік білім кеңістігі және XXI ғ. университеттері. XXXI ғылыми - әдістемелік конференция

7. Педагогика жоғары оқу орындарында оқитын студенттерге математика пәнінен білім беру туралы пікірлер мен ұсыныстар, Алматы, 2002, “Дарынды жас ғалымдар XXI ғасырдың жаршысы” халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары.

8. Жоғары оқу орындары (ЖОО) студенттерінің білім сапасын арттыру кейбір мәселелері, Алматы. 2002, “Ұлттық университеттің айырықша мәртебесі және студент тұлғасының қалыптасу, даму, кәсіби орнығу мәселелері”. әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ оқытушы профессорлар құрамының XXXII ғылыми әдістемелік конференциясының материалдар жинағы.;

9. Педагогикалық технология – оқытудың кредиттік технологиясын іске асырудың кепілдігі, Алматы. 2004 , “Білім сапасы – XXI ғасыр өркениетінің кепілі”. әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ о-п XXXIV ғылыми-әдістемелік конференциясының материалдары. 2-кітап

10. Болашақ инженер мамандығы студенттерінің  білім сапасын көтерудің технологиялық әдісі, Алматы, 2004, Қазақстан мектебі, №12.

11. Совершенствование математической подготовки студентов в технических вузах в условиях кредитной технологии, Алматы, 2004. , Вестник КазНПУ им Абая,

12. , Алматы, 2004, Қазақстан Жоғары мектебі, №12

13. ЖОО-да студенттің өздік жұмысы - оның білімі мен біліктілігінің рейтингтік көрсеткіші, Алматы, 2007., Қазақстан Жоғары мектебі, №3

14. Техникалық ЖОО-ы студенттерінің математикалық дайындығын жетілдіру, Алматы, 2007., Ұлт тағылымы, №2 15. Дифференциалдық теңдеулер жүйесін Крамер әдісімен шешу., Алматы, 2009, Профессионал Казахстана,
№ 6

16. Методология исследовании в новых условиях развития образования, Новосибирск, Россия 2015, Международный научный институт «EDUCATIO»,

Ежемесячный научный журнал №2

17. Функциональная грамотность обучающихся и преемственость, Новосибирск, Россия 2015, Международный научный институт «EDUCATIO»

Ежемесячный научный

18. Қашықтықтан білім беру технологияларын оқытуды теориялық тұрғыда талдау, С. 159-163

(0,3 п.л.), II Международная научно-практическая конференция «Тенденции перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»

Сборник научных трудов Выпуск 2

19. II Международная научно-практическая конференция «Тенденции перспективы развития науки и образования в условиях глобализации», Астана, 2015, Научный журнал Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева

20. Оқу процесі және жоғары мектепте сабақ жүргізу әдістемесі, Астана 2015, Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли ,журнал №2

21. Информатикадан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруда дидактикалық материалдардың тиімділігі, Переяслав- Хмельницкий Украина

2015, ХХI Международный научно-практическая конференция

22. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика пәні бойынша студенттің өзіндік жұмысын орындауға арналған әдістемелік құрал, Астана

2016, Учебное пособие

23. «Мас өнімдерінің жиынтығына кіретін программалар және оларға шектеу қою әдістері». Materials of the, Osaka, Japan

2016, II International scientife-praktikal conference «  INTEGRATION OF COMMUNITY TO THE GLOBAL CHALLENGES OF OUR TIME ».March 7-92,:Regional Academy of Management, Volume 1

24. Сравнительный анализ СЭД, представленных на рынке Казахстана, Астана  2017 г., Сборник 8-й НПК магистрантов 2 том.
Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Министерство Образования и науки РК
Международная бизнес школа
Platonus
Портал электронного правительства
Портал дистанционного обучения
Правительство Республики Казахстан
EuroAsia
В Казахстане проводятся консультации с молодежью!
Финансовый центр
G-Global Виртуальный проект VIII Астанинского экономического форума
Новая политика занятости и труда - Казахстан - Общество Всеобщего труда Все права защищены. При использовании материалов strategy2050.kz в любых ц
almaty2017.com
бизнес школа ДАМУ
Connecting Universities
Вестник
Открытый университет Казахстана
Welcome to the EDUQAS project!
TIL-QURAL
Тіл Әлемі
bala tili
Emle
Termincom
sozdikqor
Қазақ тілі ұлттық корпусының кіші корпустары
ҚҰЖАТ
TilMedia
Atau.kz
Abai