Нашар көретіндерге арналған нұсқа

EsU-інде іске асатын модульдік білім беру бағдарламалары туралы қысқаша ақпарат


№ KZ08LAA00032358 Мемлекеттік лицензия негізінде Esil Университетінде бакалавриаттың 22 мамандығы, магистратураның 20 мамандығы, докторантураның 4 мамандығы бойынша мамандар даярлау іске асырылады. Оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары жасау құзырлылық әдісі мен оқу үдерісін ұйымдастыруда жоо-ның академиялық еркіндігі қағидаттарына, білім беру бағдарламаларының икемділігі мен ұтқырлығына негізделген. Esil Университетінде білім беру бағдарламаларын қалыптастыру Болон процесін дамыту мен білім берудің халықаралық стандарттарының негізгі бағыттарын есепке ала отырып, іске асады.

Жоғарыда аталған барлық мамандықтар бойынша оқыту траекториялары және пәндерді таңдаудың баламалы мүмкіндігі бар модульдік білім беру бағдарламалары жасалған. Оқыту траекториясының пәндері семестрлер бойынша бірізділікпен құрылған, бұл мамандық аясында элективті пәндерді таңдауда ретсіздікке жол бермейді және пәндер мен модульдер арасында логикалық байланысты қамтамасыз етеді.

Кестеде білім беру бағдарламалар, мамандандырылған аккредиттеу, қос дипломдық бағдарламалар туралы деректер және БП тізіліміндегі білім беру бағдарламасының төлқұжатына сілтеме.
Білім беру саласының коды және атауы  Даярлау бағытының коды және атауы Білім беру бағдарламасы тобының коды және атауы Білім беру бағдарламасының коды Білім беру бағдарламасының атауы Аккредиттеу Қосдипломды білім беру бағдарламасы Серіктес атауы БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ РЕЕСТРІне сілтеме
1- реестрге енген агенттік басталуы аяқталуы
6B04 Бизнес, басқару және құқық 6В041 - Бизнес және басқару В044 Менеджмент және басқару 6В04101 Менеджмент АРТА, FIBAA 05.04.2019,   15.09.2017 04.04.2026,  15.09.2022 Қосдипломды білім беру бағдарламасы Каннам университеті (Оңтүстік Корея), Еуропа университеті (Швейцария) https://epvo.kz/#/register/education_program/application/40459
6В04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару АРТА 05.04.2019 04.04.2026 Қосдипломды білім беру бағдарламасы Каннам университеті (Оңтүстік Корея), Еуропа университеті (Швейцария) https://epvo.kz/#/register/education_program/application/40496
6В04103 Экономика АРТА, FIBAA 05.04.2019,   15.09.2017 04.04.2026,  15.09.2022 Қосдипломды білім беру бағдарламасы Каннам университеті (Оңтүстік Корея), Еуропа университеті (Швейцария) https://epvo.kz/#/register/education_program/application/2554
6В04104 Әлемдік  экономика АРТА 05.04.2019 04.04.2026 Қосдипломды білім беру бағдарламасы Каннам университеті (Оңтүстік Корея), Еуропа университеті (Швейцария) https://epvo.kz/#/register/education_program/application/44060
6В04111 Digital бизнес           https://epvo.kz/#/register/education_program/application/43895
6В04112 HR менеджмент АРТА 26.05.2023 25.05.2028     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/40422
6B04088(01) Құрылыстағы экономика және менеджмент АРТА 26.05.2023 25.05.2028     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/40835
В045 Аудит және салықсалу 6В04105 Есеп және аудит АРТА 05.04.2019 04.04.2024 Қосдипломды білім беру бағдарламасы Каннам университеті (Оңтүстік Корея), Еуропа университеті (Швейцария) https://epvo.kz/#/register/education_program/application/42180
В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі 6В04106 Қаржы АРТА, FIBAA 05.04.2019,   15.09.2017 04.04.2026,  15.09.2022 Қосдипломды білім беру бағдарламасы Каннам университеті (Оңтүстік Корея), Еуропа университеті (Швейцария) https://epvo.kz/#/register/education_program/application/2009
6В04107 Бағалау АРТА 05.04.2019 04.04.2024 Қосдипломды білім беру бағдарламасы Еуропа университеті (Швейцария) https://epvo.kz/#/register/education_program/application/42257
6В04110 Кеден ісі           https://epvo.kz/#/register/education_program/application/41527
В047 Маркетинг және жарнама 6В04108 Маркетинг АРТА 05.04.2019 04.04.2024 Қосдипломды білім беру бағдарламасы Каннам университеті (Оңтүстік Корея), Еуропа университеті (Швейцария) https://epvo.kz/#/register/education_program/application/40059
6В04109 Digital маркетинг АРТА 26.05.2023 25.05.2026     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/32421
6В042 - Құқық В049 Құқық 6В04201 Кеден ісі АРТА 05.04.2019 04.04.2024     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/2069
6В04202 Құқық-бизнес АРТА 26.05.2023 25.05.2028     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/39867
6В04203 Экономикалық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету АРТА 26.05.2023 25.05.2028     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/39980
6B05 6B05 Жаратылыстану ғылымда-
ры, математика және статистика
6В054 – Математика және статистика В055 Математика және статистика 6В05401 Статистика АРТА 26.05.2023 25.05.2026   Каннам университеті (Оңтүстік Корея), Еуропа университеті (Швейцария) https://epvo.kz/#/register/education_program/application/41975
6B06 Ақпараттық-коммуника-
циялық технологиялар
6В061 – Ақпараттық-коммуника-
циялық технологиялар
В057 Ақпараттық технологиялар 6В06101 Ақпараттық жүйелер АРТА 05.04.2019 04.04.2024     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/42596
6В06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету АРТА 05.04.2019 04.04.2024     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/40221
6В06103 Ақпараттық технологиялар және деректерді қорғау АРТА 26.05.2023 25.05.2028     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/42923
6B11Қызмет көрсету 6В114– Әлеуметтік жұмыс В090 Әлеуметтік жұмыс 6В11401 Әлеуметтік жұмыс АРТА 05.04.2019 04.04.2024     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/42408
6В111 – Қызмет көрсету саласы В091 Туризм 6В11101 Туризм АРТА 05.04.2019 04.04.2024     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/30390
7M04 Бизнес, басқару және құқық 7M041 - Бизнес және басқару М070 Экономика 7М04101 Экономика 2 ж. АРТА, FIBAA 05.04.2019,   15.09.2017 04.04.2024,  15.09.2022     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/2687
7М04102 Экономика 1-1,5 ж. АРТА, FIBAA 05.04.2019,   15.09.2017 04.04.2024,  15.09.2022     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/2633
М071 Мемлекеттік және жергілікті басқару 7М04103 Мемлекеттік және жергілікті басқару 2 ж.о. АРТА 05.04.2019 04.04.2024     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/2682
7М04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару 1-1,5 ж.о. АРТА 05.04.2019 04.04.2024     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/2833
М072 Менеджмент және басқару 7М04105 Менеджмент 2 ж. АРТА, FIBAA 05.04.2019,   15.09.2017 04.04.2024,  15.09.2022     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/2312
7М04106 Менеджмент 1-1,5 ж. АРТА, FIBAA 05.04.2019,   15.09.2017 04.04.2024,  15.09.2022     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/2296
7М04113 Іскерлік әкімшілендіру (МВА) 2 г.о.           https://epvo.kz/#/register/education_program/application/39893
7М04115 Стратегиялық менеджмент (ЕМВА) 1-1,5 г.о.           https://epvo.kz/#/register/education_program/application/44659
7М04116 Білім берудегі менеджмент           https://epvo.kz/#/register/education_program/application/45725
7М04117 Денсаулық сақтаудағы менеджмент           https://epvo.kz/#/register/education_program/application/48409
М073 Аудит және салықсалу 7М04107 Есеп және аудит 2  ж.о. АРТА 05.04.2019 04.04.2024     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/2493
7М04108 Есеп және аудит 1-1,5  ж.о. АРТА 05.04.2019 04.04.2024     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/2481
М074  Қаржы, банк және сақтандыру ісі 7М04109 Қаржы 2  ж.о. АРТА, FIBAA 05.04.2019,   15.09.2017 04.04.2024,  15.09.2022     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/2136
7М04110 Қаржы 1-1,5  ж.о. АРТА, FIBAA 05.04.2019,   15.09.2017 04.04.2024,  15.09.2022     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/2175
М075  Маркетинг және жарнама 7М04111 Маркетинг 2  ж.о. АРТА 26.05.2023 25.05.2026     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/40062
7М04112 Маркетинг 1-1,5  ж.о.           https://epvo.kz/#/register/education_program/application/40066
7M05  Жаратылыстану ғылымда-
ры, математика және статистика
7M054 – Математика және статистика М092  Математика және статистика 7М05401 Статистика 2 ж. АРТА 05.04.2019 04.04.2024     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/1937
7М05402 Статистика 1-1,5 ж. АРТА 05.04.2019 04.04.2024     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/1425
7M06 Ақпараттық-коммуника-
циялық технологиялар
7M061 – Ақпараттық-коммуника-
циялық технологиялар
M094  Ақпараттық технологиялар 7М06101 Ақпараттық жүйелер 2 ж. АРТА 05.04.2019 04.04.2024     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/1735
7М06102 Ақпараттық жүйелер 1-1,5 ж. АРТА 05.04.2019 04.04.2024     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/1398
7M11 Қызмет көрсету 7M114– Әлеуметтік жұмыс M146  Әлеуметтік жұмыс  7М11401 Әлеуметтік жұмыс 2 ж. АРТА 05.04.2019 04.04.2024     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/1796
7М11402 Әлеуметтік жұмыс 1-1,5 ж. АРТА 05.04.2019 04.04.2024     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/1302
8D04 Бизнес, басқару және құқық 8D041 - Бизнес және басқару D070 Экономика 8D04103 Экономика 3 ж.   26.05.2023 25.05.2026     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/27972
D072  Менеджмент и управление 8D04104 Менеджмент 3 ж.   26.05.2023 25.05.2026     https://epvo.kz/#/register/education_program/application/28049
8D04105 Іскерлік әкімшілендіру (DBA)           https://epvo.kz/#/register/education_program/application/39897
D071  ГМУ 8D04106 Мемлекеттік және жергілікті басқару            https://epvo.kz/#/register/education_program/application/39897
D074  Қаржы, банк және сақтандыру ісі 8D04107 Қаржы           https://epvo.kz/#/register/education_program/application/42513


Барлық пәндер мемлекеттік және орыс тілдерінде оқытылады, «Әлемдік экономика» мамандығының пәндері ағылшын тілінде оқытылады.