Нашар көретіндерге арналған нұсқа

Біздің жобалар


Жобаны Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті қаржыландырады (2022-2024 жылдарға арналған «Жас Ғалым» ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларын гранттық қаржыландыру)

 

Жобаның ғылыми жетекшісі:

 

Имашев Айбек Бадуанұлы-PhD докторы, «Менеджмент» кафедрасының доценті м. а., Esil University, Астана, Қазақстан Республикасы, samruk_ast@mail.ru, ORCID идентификаторы https://orcid.org/0000-0003-1915-6059

 

Ғылыми кеңесшісі:

 

Турекулова Даметкен Медихановна – э.ғ.д., профессор, Esil University, Астана, Қазақстан Респубикасы, dametken.t@gmail.com, Scopus ID – 56132234200, Хирш индексі 4, Web of Science Researcher ID  - AEU-0341-2022 https://orcid.org/0000-0001-5485-4018

 

Жобаның мақсаты

Жобаның мақсаты әлеуметтік-экономикалық жүйелерді дамытудың стратегиялық ресурсы ретінде әрекет ететін жастардың әлеуметтік-еңбек ұтқырлығын басқарудың өңірлік моделін әзірлеу болып табылады

 

Жобаның міндеттері

Міндет 1. Еңбек нарығының мәні мен мазмұнын, еңбек нарығын талдаудың бірыңғай әдістемесін әзірлеу үшін нарық моделін зерттеу тәсілдерін қарастыру

Міндет 2. ҚР еңбек нарығының және оның өңірлерінің негізгі көрсеткіштеріне салыстырмалы талдау жүргізу үшін статистикалық ақпарат жинау

Міндет 3. Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесетін әдістерді, құралдарды айқындау үшін Жамбыл облысының еңбек нарығын дотациялық өңір ретінде реттеудің қалыптасқан тетігін бағалау

Міндет 4. Жастар ортасындағы жұмыссыздықтың себептерін анықтау, жастар жұмыссыздығының динамикасын анықтайтын негізгі факторларды анықтау үшін сауалнама жүргізу

Міндет 5. Еңбек нарығына қатысушылардың рөлі мен ұстанымдарын анықтай отырып, өңірдегі жастар жұмыссыздығына кешенді талдау жүргізу үшін жастар жұмыссыздығын талдау алгоритмін әзірлеу

Міндет 6. Жастардың әлеуметтік-еңбек әлеуетін оларды жалпылау, «жастардың әлеуметтік-еңбек әлеуеті» ұғымының мазмұны мен құрылымын нақтылау үшін олардың әлеуметтік-еңбек әлеуетін түсінудің теориялық-әдіснамалық тәсілдерін зерттеу

Міндет 7. Өңір жастарының әлеуметтік-еңбек әлеуетін белгілеудің кешенді әдістемесін әзірлеу үшін өңірдің еңбек әлеуетінің құрылымын және оны бағалау тәсілдерін зерделеу

Міндет 8. Халықтың, оның ішінде жастардың әлеуметтік-еңбек әлеуетін айқындау мақсатында демография, Экономика, еңбек нарығы, білім беру саласындағы елдің өңірлері бойынша статистикалық ақпарат жинау

Міндет 9. Жастардың әлеуметтік-еңбек әлеуетін қалыптастыру факторларын анықтау, осы процесте кәсіби өзін-өзі анықтау орнын анықтау үшін сауалнама жүргізу

Міндет 10. Жастардың әлеуметтік-еңбек ұтқырлығының тұжырымдамалық моделін құру үшін ұтқырлықты қалыптастыруға ықпал ететін теориялық-әдіснамалық тәсілдерді зерделеу; «әлеуметтік-еңбек ұтқырлығы» ұғымының мазмұны мен мәнін нақтылау

Міндет 11. Жастардың әлеуметтік-еңбек ұтқырлығына экономикалық әсер ету жағдайларын белгілеу үшін Жамбыл облысының әлеуметтік-экономикалық жай-күйін айқындау

Міндет 12. Қоғамның әртүрлі деңгейлерінде ұсынылған әлеуметтік стратификация мен ұтқырлықтың теориялық модельдерін, олардың негізгі сипаттамаларын бөліп көрсету үшін әлеуметтік стратификация мен ұтқырлық аспектілерін зерттеу

Міндет 13. Гендерлік айырмашылықтардың, ата-аналардың әлеуметтік мәртебесінің және олардың материалдық жағдайының жоғары және төмен әлеуметтік ұтқырлық арналарын таңдауға әсерін анықтау үшін сауалнама жүргізу

Міндет 14. Еңбек ұтқырлығын түсіну тәсілдеріне талдау жүргізу, қазіргі заманғы шындыққа көбірек сәйкес келетін еңбек ұтқырлығын зерттеу тәсілін әзірлеу мақсатында еңбек ұтқырлығына қатысты отандық және шетелдік ғылыми әдебиеттерді зерделеу

Міндет 15. Еңбек ұтқырлығының себептерін, жағдайлары мен мүмкіндіктерін анықтау үшін өңірдің ірі кәсіпорындарында сауалнама жүргізу

Міндет 16. Ел өңірлеріндегі ішкі және сыртқы көші-қонның динамикасы мен қарқындылығын анықтау үшін статистикалық есептілікті зерделеу

Міндет 17. Дотациялық өңір жастарының әлеуметтік-еңбек ұтқырлығының факторларын анықтау, жастардың әлеуметтік-еңбек ұтқырлығының авторлық сыныптамасын әзірлеу үшін сауалнама жүргізу

Міндет 18. Жастардың кәсіби ұтқырлығын дамыту факторларын анықтау, кәсіби ұтқырлықты реттеу тетіктерін әзірлеу мақсатында кәсіби ұтқырлыққа қатысты қолданыстағы тұжырымдамаларды талдау

Міндет 19. Дотациялық өңір жастарының әлеуметтік-еңбек ұтқырлығын дамыту жөніндегі бағдарламаның жобасын дайындау үшін жастардың әлеуметтік-еңбек ұтқырлығын басқару моделін әзірлеу

 

Жобаны Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті қаржыландырады (2022-2024 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру)

 

Жобаның ғылыми жетекшісі:

 

Турекулова Асия Найманқызы – PhD докторы, «Менеджмент» кафедрасының доцент м.а.,

Esil University, Астана, Қазақстан Республикасы, Assiya1412@gmail.com, ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-6097-593X

Жоба мақсаты

Жобаның мақсаты - ел дамуының ұзақ мерзімді басым мақсаттарына қол жеткізуге ықпал ететін жастардың әртүрлі жас топтарының әлеуметтік-еңбек және экономикалық мінез-құлқының моделін әзірлеу.

 

Жоба міндеттері

Міндет 1. Мәселенің негізгі ұғымдарын жүйелеу және жалпылау мақсатында зерттелетін мәселенің теориялық және әдіснамалық негіздерін зерттеу

Міндет 2. Жастар топтарының еңбек мінез-құлқының стереотиптерін тереңірек зерттеуге мүмкіндік беретін әлеуметтік және еңбек стереотиптерінің мәнін қарастырудың негізгі әдіснамалық тәсілдерін талдау

Міндет 3. Жастардың әртүрлі жас топтарының (жоғары сынып оқушылары, колледждер мен жоғары оқу орындарының студенттері, жұмыс істейтін жастар) құндылық бағдарларын, әлеуметтік көзқарастарын және өмірлік мақсаттарын айқындау мақсатында социологиялық зерттеу бағдарламасын әзірлеу

Міндет 4. Ауылдық және қалалық жерлерде тұратын жастардың құндылық бағдарларына, әлеуметтік көзқарастарына және өмірлік мақсаттарына талдау жүргізу, бұл олардың әлеуметтік-еңбек және экономикалық мінез-құлқындағы айырмашылықтар мен ұқсастықтарды анықтауға мүмкіндік береді

Міндет 5. Құндылық бағдарлары, жастардың әлеуметтік көзқарастары мен халықтың өмір сүру деңгейі арасындағы тәуелділікті белгілеу мақсатында Ақтау (көші-қон сальдосы оң болатын жоғары табысты өңір), Тараз (көші-қон сальдосы теріс болатын дотациялық өңір), Астана (республика астанасы, ішкі көші-қон сальдосы оң болатын ірі мегаполис) қалаларының жастары арасында сауалнама жүргізу

Міндет 6. Ақмола, Маңғыстау және Жамбыл облыстарының орта мектептерінде жоғары сынып оқушыларының кәсіптік бағдарлануының ерекшелігі мен мүмкіндіктерін анықтау, кәсіптік бағдарлау жұмысының ерекшеліктерін белгілеу, кейіннен жоғары сынып оқушыларының кәсіптік бағдарлану моделін әзірлеу үшін деректер жинау

Міндет 7. Жоғары оқу орындарының студент жастарының кәсіби-еңбекке бейімделу ерекшеліктерін зерделеу, студент жастардың кәсіби-еңбек құндылықтарының нақты мазмұнын анықтау, жұмыс істейтін студенттердің санасында тұрақты доминанттарды бөліп көрсету мақсатында жұмыс істейтін студент, жұмыс берушілер және жоғары білім беру жүйесі арасындағы қарым-қатынас мәселелерін талдау

Міндет 8. Нарықтық қатынастарды бекіту процесінде еңбек стереотиптерінің өзгеруінің негізгі тенденцияларын қарастыру, жас жұмысшылардың еңбек мінез-құлқын анықтау жүйесіндегі қайшылықтарды анықтау, бұл еңбек мінез-құлқының нақты модельдерінің таралу дәрежесін негізделген түрде анықтауға мүмкіндік береді

Міндет 9. Цифрландыру әсерінің ауқымын, бағытын және нәтижелілігін анықтау, цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы жағдайында кәсіби және әлеуметтік-мәдени бейімделу ерекшелігін белгілеу, кәсіби мінез-құлықтың құндылықтарын, нормалары мен стратегияларын игеру процесінде цифрландырудың сындарлы және деструктивті әсерлерін анықтау мақсатында цифрлық коммуникациялардың кәсіби мәдениетті, жастардың мінез-құлқының әлеуметтік моделін қалыптастыруға әсерін зерделеу

Міндет 10. Жұмыс істейтін жастардың материалдық қамтамасыз етілу деңгейін айқындай отырып, экономикалық мінез-құлықты талдау тәсілдерін зерттеу; жастар ортасында ең көп таралған экономикалық мінез-құлық моделін бөліп көрсету

Міндет 11. Жеке тұлғаның өмірлік стратегияларын қарастыру тәсілдерін талдау; әлеуметтік-кәсіби құндылықтар негізінде өмірлік стратегиялардың түрлерін айқындау және жастардың өмірлік мақсаттарын диагностикалау алгоритмін әзірлеу мақсатында жастардың өмірлік мақсаттары мен құндылықтарын қалыптастыруға әсер ететін жасырын факторларды анықтау

Міндет 12. Жастардың әлеуметтік-еңбек және экономикалық мінез-құлқын ескере отырып, мемлекеттің жастар саясатын жетілдірудің негізгі бағыттарын бөліп көрсету үшін экономикалық қызметке қатысушының әлеуметтік-экономикалық мінез-құлық моделінің түріне өмірлік мақсаттар мен құндылық бағдарларындағы өзгерістердің әсерін бағалау.

 

 

Жобаны Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті қаржыландырады (2022-2024 жылдарға арналған "Жас Ғалым" ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларын гранттық қаржыландыру (ҚР ҰӘҚ))

Жобаның ғылыми жетекшісі:

Череева Бақытгүл Төлегенқызы-PhD докторы, "Менеджмент" кафедрасының доценті, Esil University, Астана, Қазақстан Республикасы, b_chereyeva@mail.ru, ORCID идентификаторы https://orcid.org/0000-0001-6932-7325

 

Ғылыми кеңесші:

Смағұлова Шолпан Асылханқызы-Э. ғ. д., профессор, Халықаралық бизнес университеті. Қ. а. Сағадиева, Алматы, Қазақстан Республикасы, shsmagulova@mail.ru Scopus ID-56132234200, Хирш индексі 4, Web of Science Researcher ID-AEU-0341-2022

https://orcid.org/0000-0001-5485-4018

 

Жобаның мақсаты-теориялық және әдістемелік тәсілдерді зерттеу, эконометрикалық модельдеуді жүзеге асыру және дағдарыстан кейінгі жағдайларда мемлекеттік меншікті басқарудың тиімділігін бағалау бойынша ұсыныстар әзірлеу.

Жобаның міндеттері

1-міндет. Жекешелендіру және ұлттандыру процестерін жүргізудің шетелдік тәжірибесін зерделеу, олардың ерекшеліктерін айқындау және қазақстандық шындықтарды қолдану практикасы.

2-міндет. Қазақстандағы жекешелендірудің екінші толқыны нәтижелерінің сандық және сапалық көрсеткіштерін бағалау.

3-міндет. Мемлекеттік меншікті басқару тиімділігін бағалау әдістемесін толықтыру және дамыту.

4-міндет. Экономиканың мемлекеттік секторы объектілерін басқару тиімділігін бағалау әдістемесіне тәжірибелік сынақтан өткізу.

5-міндет. Мемлекеттік меншіктің тиімділігіне әсер ететін факторларды экономикалық-математикалық модельдеуді және болжауды жүзеге асыру.

6-міндет. Мемлекеттік меншікті басқаруға қатысты мемлекеттің экономикалық саясатын жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірлеу.

 

Бағдарламаның өзектілігі. Қазіргі нарықтық экономика халықтың әлеуметтік осал топтарының минималды қажеттіліктерін қанағаттандырып қана қоймай, сонымен бірге "өзін-өзі көбейтетін" кедейлікті тоқтату үшін олардың адами дамуының минималды қажетті деңгейін қамтамасыз ететін халықты әлеуметтік қорғаудың осындай моделін қалыптастыруды көздейді. Бұл тұрғыда әлеуметтік қорғау жүйесі шеңберінде қоғамдық игіліктер беретін мемлекет халықтың әлеуметтік көмекке, оның ішінде атаулы әлеуметтік көмекке (АӘК) қажеттіліктерін қанағаттандыру мен экономикалық және әлеуметтік тиімділікті барынша арттыру қағидаттары негізінде мемлекеттік бюджеттің қолда бар ресурстары арасындағы тепе-теңдікті сақтауы қажет.

Дамыған әлеуметтік-бағдарланған экономикасы бар елдерде кеңінен қолданылатын әлеуметтік қорғау жүйесін ұйымдастыруға және оның жұмыс істеуіне белсенді көзқарас осы тепе-теңдікті АӘК-нің талап етілетін және перспективалық сомаларын, қолдауға мұқтаж отбасыларды, тәуелділік фактілерін анықтау және өзгерістер енгізу әдіснамасы мен практикасы бөлігінде атаулы әлеуметтік көмек тетігін институционалдық толтыруға тиісті түзету негізінде сақтауға мүмкіндік береді әлеуметтік жәрдемақыларды есептеу, мұқтаждарды анықтау рәсімдері, халықтың әлеуметтік осал топтарын жандандырудың типтік алгоритмдерін анықтау және іске асыру, нәтижесінде ұзақ мерзімді перспективада кедейлікті азайту.

Бағдарламаның мақсаты – проактивті тәсіл негізінде Қазақстан Республикасындағы халықтың әлеуметтік осал топтарына атаулы әлеуметтік көмек тетігін жетілдіру.

Бағдарлама нәтижелері.

2023 жылға:

1. Қазіргі нарықтық экономиканы әлеуметтік қорғау жүйесіндегі АӘК механизмінің қолданыстағы құрылымы анықталды.

2. Нарықтық экономикада АӘК жүйесінің жұмыс істеу механизмінің белсенді және пассивті компоненттері анықталды.

3. Қазақстанның әлеуметтік қорғау жүйесіндегі АӘК тетігінің қолданыстағы құрылымы проактивті және пассивті компоненттерді айқындай отырып айқындалды.

4. АӘК жүйесінің ауқымы мен құрылымын сандық талдау және бағалау жүргізілді.

5. Либералды типтегі экономикаларда АӘК-нің белсенді тетіктерін қолдануға шолу жасалды.

6. Дирижистік типтегі экономикаларда АӘК-тің белсенді тетіктерін қолдануға шолу жасалды.

2024 жылға:

1. Халықтың әлеуметтік осал топтарына АӘК көрсетуге белсенді көзқарастың ерекшеліктері айқындалатын болады.

2. Мемлекеттік қызметті тиімді көрсетуді қамтамасыз ететін АӘК көрсетуге проактивті тәсілді қолданудың практикалық шарттары айқындалатын болады.

3. Халықтың әлеуметтік осал топтарына проактивті атаулы әлеуметтік көмектің теориялық моделі әзірленетін болады.

4. Мемлекеттік басқару органдары позициясынан АӘК проективті тетігін енгізу бойынша ұсынымдар әзірленетін болады.

5. АӘК-нің проективтік тетігін оны алушылар позициясынан енгізу бойынша ұсынымдар әзірленетін болады.

 

Бағдарламаның ғылыми жетекшісі – Притворова Татьяна Петровна, экономика ғылымдарының докторы, 08.00.05 (2004), экономика профессоры (2006).

Ғылымометриялық негіздердегі профильдер:

ORCID: 0000-0002-6306-3960,

Scopus Author ID: 55816012800,

Web of Science Researcher ID: U-7564-2018.

 

Бағдарламаның үйлестірушісі Улыбышев Дмитрий Николаевич, экономика ғылымдарының кандидаты, 08.00.05 (2009), экономика доценті (2010).

Ғылымометриялық негіздердегі профильдер:

ORCID: 0000-0003-3534-5992,

Scopus Author ID: 57201644794,

Researcher ID: AAA-8631-2019.

 

Бағдарламаның орындаушылары 2023 жылы.

Бас ғылыми қызметкерлер: э.ғ.д., профессор Таубаев А.А., э.ғ.к. Бектлеева Д. Е., PhD Жайлауов Е.Б., э.ғ.к., доцент Кенжебеков Н.Д.

Жетекші ғылыми қызметкерлер: э.ғ.к. Гелашвили Н.Н., э.ғ.к. Замбинова Г.К., э.ғ.к., доцент Кабдыбай А.К., э.ғ.к. Шевякова А.Л.

Аға ғылыми қызметкерлер: э.ғ.к., ассоц. проф. Алина Г.Б., PhD Джазыкбаева Б.К., PhD Куттыбаева Н.Б., э.ғ.к. Кушебина Г.М., э.ғ.к., ассоц. проф. Лукпанова Ж.О., э.ғ.к. Мұхамеджанова А.А., PhD Темірбаева Д.М.

Ғылыми қызметкерлер: п.ғ.к., доцент Бурганова Р.И., Атабаева А.К., Заданова Э.Б., Омар Ж.Т.

Кіші ғылыми қызметкерлер: Алдаберген Е.К., Алданай А.А., Замбинова З.Б., Түсіпов Ш.С.

 

2023 жылға арналған бағдарлама бойынша жарияланымдар.

Шетелдік рецензияланатын журналдарда:

1. Притворова Т.П., Гелашвили Н.Н., Темірбаева Д.М. Қазақстандағы монетарлық кедейлік индикаторлары жүйесін өзектендіру // Орталық Азия экономикасы. – 2023. –Том 7. – № 2. – Б.135-150. – doi: 10.18334/asia.7.2.117784

Отандық рецензияланатын журналдарда:

1. Притворова Т.П., Темирбаева Д.М., Гелашвили Н.Н., Бектлеева Д.Е. Қазақстандағы жалғыз ата-анасы мен мүгедек баласы бар үй шаруашылықтарына атаулы әлеуметтік көмек // Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің хабаршысы. – 2023 ‒ №2 (51). – Б.189-197. – doi: 10.52260/2304-7216.2023.2(51).24

2. Pritvorova T.P., Gelashvili N.N., Temirbayeva D.M., Jazykbayeva B.K. measurement of Absolute Monetary Poverty in Kazakhstan: a system of Indicators and Its Actualization Options // Қарағанды университетінің хабаршысы. "Экономика" сериясы. – 2023. – №2 (110). – Б.90-101. – doi: 10.31489/2023Ec2/90-101

3. Атабаева А.К., Притворова Т.П. Шартты әлеуметтік көмектің өңірлік бейіні: салыстырмалы динамикалық талдау // Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің хабаршысы. – 2023 ‒ №3 (52). – Б.196-205. – doi: 10.52260/2304-7216.2023.3(52).23

4. Atabayeva A.K., Lebayev N.M., Aliyev M.K., Alisheva D.E., Baikenzhina Sh.T. Implementation of state business support programs: current situation, analysis and proposals // Қарағанды университетінің хабаршысы. "Экономика" сериясы. – 2023. – №3 (111). – Б.26-33. – doi: 10.31489/2023Ec3/26-33

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар материалдарында:

1. Притворова Т.П., Гелашвили Н.Н. Қазақстандағы кедейліктің өңірлік бейіні / Culture, civilization, society: research paradigms and interaction trends: materials of the VII International scientific conference on April 28-29, 2023. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2023. – P. 25-29

2. Kenzhebekov N.D., Kabdybay A.K. Criteria for determining the adaptive TSA model / Қазіргі заманның әлеуметтік-демографиялық мәселелері және Қазақстанның ұлттық мүдделері. – Алматы: ҚР ҰӘМ ҒК Экономика институты, 2023. – Б. 94-98

3. Куттыбаева Н.Б., Жайлауов Е.Б., Омар Ж.Т. Табысы төмен үй шаруашылықтарын әлеуметтік қолдау шаралары: АҚШ және Оңтүстік Корея тәжірибесі / Сейтқасимов оқулары – 2023 / халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Астана: Esil University ТБИ, 2022. – Б.88-92

4. Kenzhebekov N.D., Kabdybaev A.K. Determination of the current structure of the TSA mechanism in the social protection system of Kazakhstan with the identification of proactive and reactive components / Сейтқасимов оқулары - 2023 / материалдар халықаралық ғылыми-практикалық конференция. – Астана: Esil University ТБИ, 2022. – Б.95-100

5. Лукпанова Ж.О., Алина Г.Б., Кушебина Г.М. Мемлекеттік бюджеттен атаулы әлеуметтік көмекті қаржыландыруды талдау / Сейтқасимов оқулары – 2023 / халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Астана: Esil University ТБИ, 2022. – Б.100-104

6. Улыбышев Д.Н., Шевякова А.Л., Түсіпов Ш.С. Қазақстандағы атаулы әлеуметтік көмектің сандық параметрлерін талдау / Сейтқасимов оқулары – 2023 / халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Астана: Esil University ТБИ, 2022. – Б.112-116

Жобаны Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті қаржыландырады (2020-2023 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларды гранттық қаржыландыру)

     Жобаның өзектілігі. Соңғы кездері қазақстан қоғамында, ғылыми-қоғамдық ортада ғылымның орны мен рөлі туралы пікірталастар кең етек алуда. Негізінен бұл мәселе жалпы қоғамға ғана емес, сонымен бірге ғылым саласындағы инвестиция көлемі мен олардың әлеуметтік-экономикалық қайтарымы мәселелеріне қатысты. Пікірталасқа қатысу деңгейіне байланысты жүзеге асырылып жатқан ғылыми жобалардың сапасы ғана емес, сонымен қатар қоғам жағдайында өзектілігі туралы мәселелер көтеріледі. Ғылымды сакрализациялаудың қалыптасқан практикасында көптеген қазақстан ғалымдары өздерінің тәжірибелерін өздерінің ғылыми қызметінің нақты нәтижелерін кеңінен әлеуметтік тану контекстінен тыс ғылыми беделге қол жеткізуге бағыттай отырып, ғылыми құзыреттердің монополиясына өздерінің құқықтарын дәлелдеуге тырысып жүр.

Ғылым экономикалық шығындарды болжайды және оның автономия деңгейі көбіне қажетті инвестициялардың мөлшерімен анықталады. Мәселенің екінші жағы – оның институционалдық мәртебесі, ол қазіргі уақытта оның нәтижелерінің әлемдік ғылыми қауымдастық деңгейіндегі заңдылығымен қамтамасыз етіледі. Ғылымның халықаралық саласы тұрғысынан ғылыми қызмет нәтижелерінің репрезентативті еместігі және соның салдары ретінде оның күмәнді институттық мәртебесі ғылым саласын инвестициялауды қоса алғанда, айтарлықтай күрделі мәселе болып табылады..

Жобаның мақсаты – қазіргі қазақстан қоғамында ғылымның қоғам өміріндегі орны мен рөлі туралы қалыптасқан идеяларды зерттеу негізінде ғылымның әлеуметтік маңыздылығы деңгейін арттыру арнасында оның мәртебесі туралы Әлеуметтік идеялардың өзгеруіне кедергі келтіретін негізгі проблемалық аймақтарды айқындау.

Жоба нәтижелері.

2022 жылға:

- Негізгі тенденциялар, негізгі проблемалар және оларды шешудің ықтимал перспективалары анықталды;

- Сауалнама негізінде қазіргі қазақстан қоғамындағы БАҚ субъектілерінің, білім мен халықтың ғылымның институционалдық мәртебесін анықтау мәселесі бойынша негізгі ұстанымдар айқындалады. Аралық есеп дайындалады, 2 халықаралық конференция баяндамаларының тезистері, ҚР БҒМ БҒСҚК ұсынған журналда 1 мақала жарияланады;

- БАҚ және білім беру субъектілеріне сауалнама және/немесе фокус-топтық зерттеу жүргізілді. Негізгі деректер базасы жасалды;

- Негізгі үрдістер, негізгі проблемалар және оларды шешудің ықтимал перспективалары анықталды.

 

2023 жылға:

 

- Классикалық және заманауи тұжырымдамаларды жалпылау және жүйелеу негізінде теориялық-әдістемелік зерттеу тұжырымдамасы жасалып, әдіснамалық зерттеу құралдары қалыптасты;

- Халықаралық зерттеу негізінде қоғамдағы ғылым мәртебесін қалыптастыру мен қолдаудың халықаралық практика тұрғысынан ең танымал және тиімді әдістері анықталды;

- Сауалнама/сұхбат негізінде қазіргі қазақстан қоғамындағы ғылымның институционалдық мәртебесін анықтау мәселесі бойынша стейкхолдерлердің негізгі ұстанымдары анықталды;

- Сауалнама негізінде қазіргі қазақстан қоғамында БАҚ, Білім және халық субъектілерінің ғылымның институционалдық мәртебесін айқындау мәселесі бойынша түйінді ұстанымдар анықталды;

- Сауалнамалардың топтастырылған көрсеткіштері негізінде қазақстандық қоғамдағы ғылымның институционалдық мәртебесін айқындайтын проблемалық аймақтарды бөліп көрсете отырып, нәтижелерді саралау жүргізілді;

- Қазақстан қоғамындағы ғылымның институционалдық мәртебесін арттыруға бағытталған уәкілетті мемлекеттік ұйымдарға, ғылыми ұйымдарға, институттарға және ғылыми қоғамдастыққа арналған бастапқы ұсыныстар кешені әзірленді.

Жобаның ғылыми жетекшісі: Таубаев Аяпберген Алданаевич э.ғ.д., профессор, Esil University ректоры, Астана қ., Қазақстан Республикасы, taubayev.a@esil.edu.kz.

Ғылымиометриялық деректер қорларындағы профильдер:

Scopus: 56658678800, h-index 3
Web of Science Researcher ID: B-2009-2018, h-index: 1
Идентификатор ORCID: 0000-0001-5970-1977

 

Жоба үйлестірушісі – Берназарова Роза Диясовна, магистр

 

2023 жылғы жоба орындаушылары.

Бас ғылыми қызметкер: т.ғ.к., доцент Есенғараев Е.Ж.

Жетекші ғылыми қызметкерлер: магистр, Пунтус Е.А., магистр Пупышева Т.Н.

Аға ғылыми қызметкер: PhD, доцент Әбенов Е.

Кіші ғылыми қызметкерлер: Берназарова Р.Д., Алданай А.А.

Жоба бойынша 2022 жылғы жарияланымдар.

 

1.     Yesengarayev E.Z., Taubayev A.A., Pupysheva T.N. Institutional conditions for the development of societies Вестник КазУЭФМТ. – Нұр-Сұлтан: ҚазЭҚХСУ БПО басп. – 2022. – № 2(47). – 136-141 б.         0.3 п.л.      

2.     Pupysheva T.N., Yesengarayev E.Z., Taubayev A.A., Puntus Y.A. Public management: the impact of culture                 Вестник КазУЭФМТ. – Нұр-Сұлтан: ҚазЭҚХСУ БПО басп. – 2022. – № 3(48). – 282-288 б. 0.4 п.л.

3.     Әбенов Е.М., Мухияева Д.М., Берназарова Р.Д., Алданай Ә.А. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік негізінде кәсіпкерліктің инновациялық дамуының шетелдік тәжірибесі. Вестник КазУЭФМТ. – Нұр-Сұлтан: ҚазЭҚХСУ БПО басп. – 2022. – № 3(48). – 77-86 б.        0.5 п.л.

4.     Пупышева Т.Н. Применение эмпирических методов исследования в изучении вопросов местного самоуправления          Тезисы       Сборник статей по материалам LVII международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономических наук и современного менеджмента». – Новосибирск: ООО «СибАК» басп. – 2022. – №4(44). – 35-41 б.        0.4 п.л.       

5.     Таубаев А.А., Алданай А.А. Теоретические основы исследований диспропорции социально-экономического развития регионов Казахстана   Тезисы    Материалы Международной научно-практической конференции «Сейткасимовские чтения – 2022». – Нұр-Сұлтан: ҚазЭҚХСУ БПО басп. – 2022. – 75-78 б. 0.2 п.л.   

6.     Таубаев А.А., Улыбышев Д.Н., Алданай А.А. Теоретические основы исследования институционального статуса науки в современных условиях Тезисы    Материалы Международной научно-практической конференции посвященной 70-летию Института экономики КН МНВО РК. – Алматы: ҚР ҒЖБМ ҒК Экономика институты басп. – 2022. – 279-283 б.         0.3 п.л.       

7.     Taubayev A., Arkenova Zh., Mussatayeva A. Environmental Approaches for the Benchmarking of International Experience in the Use of Scientific Research in State Strategic Planning for a Sustainable Development (мақала жоба бойынша 2022 жылға қысқаша мәлімет бергеннен кейін жарияланды) Scopus        Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume XIII, Winter), 7(63): 1978-1992. DOI: 10.14505/jemt.v13.7(63).18       0.9 п.л.       

 

 

2023 жылғы жарияланымдар.

 

1.     Kyzyurov, M.S., Taubayev, A.A., Steblyakova, L.P., Shabaltina, L.V. Transition from Digital Agriculture to Agriculture 4.0 as the Most Promising Scenario for Ensuring Future Food Security.       Scopus        Food Security in the Economy of the Future. Palgrave Macmillan, Cham., (2023). pp. 75-83. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23511-5_8    0.6 п.л.   

2.     Пунтус Е.А., Пупышева Т.Н., Таубаев А.А., Есенгараев Е.Ж. Измерение науки: казахстанская наука на глобальном рынке индекcов научного цитирования Вестник КазУЭФМТ. – Нұр-Сұлтан: ҚазЭҚХСУ БПО басп. – 2023. – № 3(52). – 154-161 б.    0.43 п.л.

3.     Әбенов Е.М, Хасенова К.К.,Ыдырыс С.С. Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету: өзікті аспектілері Теоретический научно-практический журнал Проблемы агрорынка. – Алматы: Қазақ агроөнеркәсіп кешені экономикасы және ұйымдастыру ғылыми-зерттеу институты басп.. – 2023. - №2. – 21-31 б. 0.6 п.л.   

4.     Pupysheva T.N., Puntus Y.A.Popularization of science: a public and local communities view Тезисы        Материалы международной научно-практической конференции.–2023. «Экономика в условиях новых вызовов современности» - Белгород: БУКЭП басп. – 2023. –1 бөлім. – 114-121 б. 0.4 п.л.      

5.     Pupysheva T.N., Puntus Y.A.International experience in popularization of science and the possibility of its use in Kazakhstan         Тезистер     Publisher.agency: Proceedings of the 3rd International Scientific Conference «Progress in Science», July 27-28, 2023. – Brussels, Belgium, 2023. – 17-23 б. 0.4 п.л.      

6.     Жусупов А.Д., Берназарова Р.Д., Хайбар М.Об имплементации норм международного права на примере финансового и налогового права Тезисы Материалы Международной научно-практической конференции «Сейткасимовские чтения – 2023». – Астана: «Esil University» БПО басп. – 2023. – 596-602 б.   0.4 п.л.       

7.     Таубаев А.А., Есенгараев Е.Ж., Пунтус Е.А., Пупышева Т.Н., Абенов Е.М., Берназарова Р.Д., Алданай А.А. Институциональный статус науки в современном обществе: оценка и парадигма развития   Колл. Монография Астана: «Esil University» БПО басп, 2023. – 162 б.         10.0 п.л.