Нашар көретіндерге арналған нұсқа

Студенттердің конференцияларының материалдар жинағы


Атауы жүктеу
Международная научно-практическая конференция «МОЛОДЕЖЬ И НАУКА XXI ВЕКА: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» для обучающихся, 12 апреля 2023 годажүктеу
"XXI ҒАСЫР ЖАСТАРЫ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ: ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН БОЛАШАҒЫ" тақырыбындағы білім алушыларға арналған халықаралық ғылыми - практикалық конференция 2023 жылдың 12 сəуір күні БАҒДАРЛАМАСЫжүктеу
«XXI ҒАСЫР ЖАСТАРЫ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН БОЛАШАҒЫ» тақырыбындағы білім алушыларға арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция 2022 жылдың 22 сәуір күніжүктеу
БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ «Экономика саласы: сыртқы ортаның жаһандық сын-қатерлері контекстіндегі даму тенденциялары мен жолдары» тақырыбында студенттер мен магистранттардың VII халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 25 қаңтар 2022 ж.жүктеу
2021 жылғы 16 сәуірдегі «ХХІ ғасырдың жастары мен ғылымы: қазіргі жағдайы мен болашағы» атты Х жоғары оқу орны аралық студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференциясының МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫжүктеу
БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ VI Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция: «ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ АҒЫМДЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ» 10 наурыз, 2021жүктеу
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ ЭКОНОМИКАСЫ: ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ӚРКЕНДЕУ БОЛАШАҒЫ Жас ғалымдардың ХІІ ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 18 желтоқсан, 2020жүктеу
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ IX межвузовской студенческой научно-практической конференции МОЛОДЕЖЬ И НАУКА XXI ВЕКА: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 17-18 апреля 2020 годажүктеу
СБОРНИК ДОКЛАДОВ V Международной научно-практической online конференции на тему: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК» 9 апреля 2020 г.жүктеу
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ ЭКОНОМИКАСЫ: ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ӨРКЕНДЕУ БОЛАШАҒЫ Жас ғалымдардың XI гылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 20 желтоксан, 2019жүктеу
XXI ҒАСЫРДЫҢ ЖАСТАРЫ МЕН ҒЫЛЫМЫ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН БОЛАШАҒЫ Студенттердің VIII жогары оку орны аралыц гылыми-тәжірибелік конференциясыныц материалдары 2019 жылғы 19 сәуірдегіжүктеу
«ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» IV Халықаларық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 2019 жылы 29 наурызжүктеу
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ ЭКОНОМИКАСЫ: ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУ БОЛАШАҒЫ Экономистер күніне арналған жас ғалымдардың X ғылыми-тәжірибелік конференциясыжүктеу
Сборник 7-ой межвузовской студенческой научно-практической конференциижүктеу
2 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ ЭКОНОМИКАСЫ: ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУ БОЛАШАҒЫ Экономистер күніне арналган жас ғалымдардың IX гылыми-тәжірибелік конференциясыжүктеу
1 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ ЭКОНОМИКАСЫ: ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУ БОЛАШАҒЫ Экономистер күніне арналған жас ғалымдардың IX гылыми-тәжірибелік конференциясыжүктеу
Сборник материалов 6 конференциижүктеу
Сборник 8-й НПК магистрантов 2 томжүктеу
Сборник 8-й НПК магистрантов 1 томжүктеу
Сборник трудов молодых ученых 2016 г.жүктеу
Сборник материалов 5-й межвузовской студенческой конференции жүктеу
Сборник материалов 7-й конференции 2 томжүктеу
Сборник материалов 7-й конференции 1 томжүктеу
Сборник материалов 6-й конференции том 3жүктеу
Сборник материалов 6-й конференции том 2жүктеу
Сборник материалов 6-й конференции том 1жүктеу