Нашар көретіндерге арналған нұсқа

DBA БАҒДАРЛАМАСЫ


DBA мақсаты бизнес-идеяларды, басқару шешімдерін және компания стратегиясын құруға, жүзеге асыруға қабілетті менеджерлерді дайындау болып табылады.

ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

1. Экономика мен менеджменттің дамуын дамыту мақсатында аналитикалық зерттеулер жүргізу.

2. Ауқымды зерттеулерді жүзеге асыру, стратегиялық қорытындылар жасау.

3. Бизнес теорияларын тиімді экономикалық жүйелерге және өзгерістерге әкелетін бизнес үлгілеріне қолдану.

4. Заманауи зерттеу әдістерін қолдана отырып, кәсіби қызметте шешім табу.

5. Қаржылық және стратегиялық менеджментте өз бетінше зерттеу дағдыларын жүзеге асыру.

6. Жоғары басшылықтың тиімді командасын құруда және өзара түсіністікті қалыптастыруда көшбасшылық қасиеттерді пайдалану.

DBA СТУДЕНТТЕРДІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ЖҮКТЕМЕСІ

Оқу мерзімі -3 жыл

Барлығы – 180 кредит

Теориялық дайындық -25 кредит

Ғылыми тәжірибе – 28 кредит

Ғылыми-зерттеу жұмысы, оның ішінде докторлық диссертацияны аяқтау – 115 кредит

Қорытынды аттестаттау – 12 кредит.

Оқуды аяқтағаннан кейін академиялық дәреже беріледі: 8D041 – Іскерлік басқару докторы

Аталуы

Жалпы академиялық кредиттер

1

Кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыруға арналған пәндер блогы

43

Қажетті құрамдас

5

Таңдауға болатын компонент

10

1.2

Зерттеу тәжірибесі

28

2

Жеке тұлғаны дамыту және көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру пәндерінің блогы

10

3

Ғылыми-зерттеу жұмыстары, оның ішінде докторлық диссертацияны аяқтау

115

4

Қорытынды емтихан

(докторлық диссертация жазу және қорғау)

12

5

Теориялық дайындық

25

6

Барлығы

180

1 семестр

КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА АРНАЛҒАН ПӘНДЕР БЛОГЫ

Университет құрамдас бөлігі:

1. Әдістеме және зерттеу әдістері – 5 кредит

Таңдау курстары:

1. ESG стратегиясын басқару – 5 кредит

2. Айналмалы экономика – 5 кредит

3. Қаржы менеджменті бойынша тереңдетілген курс – 5 кредит

ТҰЛҒАНЫ ДАМЫТУ ЖӘНЕ КӨШБЕРЛІК ҚАСИЕТТЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ПӘНДЕР БЛОГЫ

1. Трансформациялық менеджмент және көшбасшылық – 5 кредит

2. Жауапты жетекшілік – 5 кредит

3. Іскерлік байланыс – 5 кредит

Кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыруға арналған пәндер блогынан докторанттар таңдайды – 5 кредит

Жеке тұлғаны дамыту және көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру пәндері блогынан докторанттар таңдайды – 10 кредит

2 семестр

КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА АРНАЛҒАН ПӘНДЕР БЛОГЫ

Таңдау курстары:

1. Тұрақты бизнес стратегиясы – 5 кредит

2. Кәсіпкерліктегі сандық және сапалық әдістер – 5 кредит

Ғылыми зерттеулер, оның ішінде докторлық диссертацияны орындау – 5 кредит

Пәндер блогынан кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру үшін докторанттар таңдайды – 5 кредит

2 семестр

Университет құрамдас бөлігі:

1. Ғылыми-зерттеу практикасы – 28 кредит

Ғылыми-зерттеу жұмысы, оның ішінде докторлық диссертацияны аяқтау – 10 кредит

3 семестр

1. Ғылыми-зерттеу жұмысы, оның ішінде докторлық диссертацияны аяқтау – 25 кредит

 

4 СЕМЕСТР

1. Ғылыми-зерттеу жұмысы, оның ішінде докторлық диссертацияны аяқтау – 25 кредит

5 СЕМЕСТР

1. Ғылыми-зерттеу жұмысы, оның ішінде докторлық диссертацияны аяқтау – 25 кредит

6 семестр

1. Ғылыми-зерттеу жұмысы, оның ішінде докторлық диссертацияны аяқтау – 25 кредит

2. Қорытынды аттестаттау (докторлық диссертацияны жазу және қорғау) – 12 кредит