Нашар көретіндерге арналған нұсқа

«Есеп және аудит» кафедрасы


Кез келген жоғары оқу орнының тарихы – оның құрылу тарихы, факультеттері мен кафедраларының тарихы. «Есеп және аудит» кафедрасы 2002 жылдан бастап жұмыс істейді. Осы жылдар ішінде «Есеп және аудит» кафедрасы бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы білімнің іргелі дайындығы мен практикалық бағытын синтездейтін жоғары сапалы білім берудің танымал орталығы болып табылады.

Жаһандану дәуірінде және жалпы ақпараттық және білім беру кеңістігін қалыптастыру кезінде кафедра сапалы дамудың жаңа перспективаларын ашады. Осыған байланысты кафедраның миссиясы бухгалтерлік есеп, аудит, талдау, статистика және бағалау саласында Қазақстан Республикасы мен халықаралық қоғамдастық алдында тұрған әлеуметтік-экономикалық, гуманитарлық және рухани міндеттерді шешуге белсенді қатысу және қатысу үшін қазіргі заманғы жүйелі білімі, қажетті құзыреттері мен дағдылары бар жоғары сапалы кәсіби мамандарды даярлаудан тұрады.

2010 жылдан 2020 жылға дейін кафедраны 1975 жылы «Бухгалтерлік есеп және шаруашылық қызметті талдау» білім беру бағдарламасы бойынша Жамбыл технологиялық институтын үздік бітірген Э.ғ. д., профессор, МЭАИ академигі М. Қ. Әлиев басқарады. Қазіргі уақытта меңгеруші.кафедраны PhD, қауымд профессор Юсупов Ұ.Б. басқарады.

Қазіргі уақытта «Есеп және аудит» кафедрасында мамандарды сапалы дайындау үшін қажетті жағдайлар жасалған. Бұл шарттар, ең алдымен, мыналарды қамтуы керек:

1. Кадрлық әлеует: кафедраның ПОҚ жалпы саны 01.09.2021 жылға 18 адамды құрады, оның ішінде білім беру бағдарламасы бойынша ғылым докторы (08.0012-бухгалтерлік есеп, аудит, статистика) – 1, PhD ғылым докторлары (6D050800-Есеп және аудит білім беру бағдарламасы бойынша) – 5, ғылым кандидаттары – 7 (оның ішінде 4 08.0012-бухгалтерлік есеп, аудит, статистика білім беру бағдарламасы бойынша), магистрлер, аға оқытушылар – 5.

2.Құрылымы мен мазмұны бойынша әлемдік стандарттарға сәйкес келетін бакалавриат және магистратура бағдарламалары бойынша жалпыға міндетті білім беру стандарттарының жаңа буынын енгізу;

3. Қомақты ғылыми-ақпараттық базасының болуы: білім беру бағдарламасы бойынша әдебиеттің 396642 атауы, оның ішінде мемлекеттік тілде 153812 атауы бар қазіргі заманғы кітапхана; 24-тен астам компьютерді, 3 проекторды, 1 интерактивті тақтаны қамтитын компьютерлік зертханалар, Қашықтықтан оқытудың желілік технологиясы, оқу процесін басқаруды автоматтандыру жүйесі ретінде ұсынылған «Platonus» автоматтандырылған ақпараттық жүйесін енгізу. Бұдан басқа, «Platonus» жүйесімен толық интеграцияланған, интернетте өзінің мекен– жайы бар «Moodle» жүйесінің негізінде әзірленген университеттің білім беру порталы іске қосылды- pl.kuef.kz, сондай-ақ оған гиперсілтеме университеттің ресми сайтында. ҚЭУК ресми сайты жұмыс істейді - (www.kuef.kz) және кафедра туралы бет;

4. Оқу қызметін зияткерлендіру факторы ретінде студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысының әлеуетін елеулі түрде арттыру, креативті қабілеттерін дамыту, ғылыми-студенттік қоғамдарды құру арқылы студенттердің азаматтық позициясы: «Арлан» жас Бухгалтерлер клубы, «Бағалау» жас бағалаушылар клубы, конференцияларға, семинарларға, халықаралық конкурстарға және т. б. іс-шараларға қатысу;

5. Білім беру процесін басқарудың жаңа құралдарын енгізу: студенттерді оқытудың кредиттік технологиясы, қашықтықтан оқыту;

6. Қазақ және орыс тілдерінде оқытудың кредиттік технологиясының талаптарына бейімделген оқу құралдарының жаңа буынын құру;

7. Білім берудің практикалық бағытын күшейту, оның ішінде практик-бухгалтерлерді оқытуға және бітіру жұмыстарын басқаруға тарту арқылы.

«Есеп және аудит», «Статистика» білім беру бағдарламалары бойынша оқыту жүйесінің негізінде модульдік білім беру бағдарламасы жатыр, оны орындау барлық студенттер үшін жоғары білім туралы диплом алудың міндетті шарты болып табылады. Оқу жоспарлары оқыту жүргізілетін әрбір бағыт бойынша әзірленген. Олар екі тіл бойынша дайындықты қамтиды: қазақ және орыс тілдері және университеттік білім берудің негізін құрайтын жалпы білім беретін, базалық және бейіндеуші пәндер циклдері.

Кафедра оқытушылар мен қызметкерлердің мүдделерін қорғауға үлкен көңіл бөледі, өйткені олар ең құнды адами ресурс болып табылады.

Кафедра штаты жоғары білікті кәсіби оқытушылардан құрылған, олардың басым бөлігінің ғылыми дәрежелері мен атақтары, практикалық жұмыста үлкен тәжірибесі бар.

2021-2022 оқу кезеңінде ғылыми дәрежелері мен атақтары бар ПОҚ үлесі (18) штаттық құрамға – 72 %, кафедраның ПОҚ орташа жасы - 49 жыл, ПОҚ штаттық кесте бойынша жинақталуы - 100% құрады. Барлық оқытушылардың базалық жоғары білімі бар.

Мемлекеттік тілде сабақ жүргізетін ПОҚ үлесі-олардың жалпы санының 61%.

ПОҚ жасарту және жас талантты ғалымдар мен педагогтарды кафедрада бекіту үшін жағдай жасау мақсатында кадрлық резервті қалыптастыру және дайындау кафедраның кадр саясатындағы негізгі міндеті болып табылады.

«Есеп және аудит» кафедрасы білім беру қызметін кадрларды даярлаудың екі деңгейлік жүйесі бойынша жүзеге асырады: бакалавриат - білім беру бағдарламалары бойынша 6В04105 – Есеп және аудит, 6В05401-Статистика, 6В04106 - бағалау және магистратура білім беру бағдарламалары бойынша 7М04108 - Есеп және аудит (бейінді) және 7М04107 – Есеп және аудит (ғылыми-педагогикалық бағыт). 6М05402-Статистика (бейінді) және 6М05401 - Статистика (Ғылыми-педагогикалық бағыт).

Білім алушылар таңдаған мамандануды барынша толық және терең игеруге мүмкіндік беретін оқу траекториясын таңдайды:

1) бакалавриаттың «Есеп және аудит» білім беру бағдарламасы оқу траекториясын таңдауды көздейді: ҚЕХС сәйкес Есеп және аудит / ҚЕХС сәйкес Есеп және аудит

Магистратураның «Есеп және аудит» білім беру бағдарламасы (бейінді және ғылыми-педагогикалық бағыттар) оқу траекториясын таңдауды көздейді : экономиканың нақты секторындағы бухгалтерлік есеп, талдау және аудит әдіснамасы / экономиканың қаржы секторындағы бухгалтерлік есеп, талдау және аудит әдіснамасы.

2) бакалавриаттың «Статистика» білім беру бағдарламасы оқу траекториясын таңдауды көздейді: жалпы статистика / салалық статистика

«Статистика» магистратурасының білім беру бағдарламасы (бейіндік бағыт) оқу траекториясын таңдауды көздейді: микроэкономикалық статистика / макроэкономикалық статистика

«Статистика»  магистратурасының білім беру бағдарламасы (ғылыми-педагогикалық бағыт) оқу траекториясын таңдауды көздейді: микроэкономикалық Статистика әдіснамасы / макроэкономикалық статистика әдіснамасы.

3) бакалавриаттың «Бағалау» білім беру бағдарламасы оқу траекториясын таңдауды көздейді: Бизнесті бағалау / зияткерлік меншікті және материалдық емес активтерді бағалау

Кафедрада оқытылатын барлық пәндер оқулықтармен, оқу құралдарымен және практикалық сабақтарды өткізу бойынша практикумдармен қамтамасыз етілген.

Элективті курстардың каталогы әзірленді, онда экономиканың өңірлік проблемалары, халықаралық аспектілер, корпоративтік қоғамдастықтың қажеттілігі ескерілді. Каталог жыл сайын қайта қаралады және жаңа пәндермен толықтырылады.

... қайтару
Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Министерство Образования и науки РК
Международная бизнес школа
Platonus
Портал электронного правительства
Портал дистанционного обучения
Правительство Республики Казахстан
EuroAsia
В Казахстане проводятся консультации с молодежью!
Финансовый центр
G-Global Виртуальный проект VIII Астанинского экономического форума
Новая политика занятости и труда - Казахстан - Общество Всеобщего труда Все права защищены. При использовании материалов strategy2050.kz в любых ц
almaty2017.com
бизнес школа ДАМУ
Connecting Universities
Вестник
Открытый университет Казахстана
Welcome to the EDUQAS project!