Нашар көретіндерге арналған нұсқа

«Ақпараттық жүйелер және технологиялар» кафедрасы


«Ақпараттық жүйелер және технологиялар» кафедрасы 2007 жылы Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің "Есеп және қаржы" факультетінде құрылды.

"Ақпараттық жүйелер және технологиялар" кафедрасы 5В070300–"Ақпараттық жүйелер", 6В06101-"Ақпараттық жүйелер", 6в06103 –"Ақпараттық технологиялар және деректерді қорғау" мамандықтары мен білім беру бағдарламалары бойынша бакалаврларды, сондай-ақ 7М06101 –"Ақпараттық жүйелер" білім беру бағдарламасы бойынша бейінді және ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистрлерді даярлауды қамтамасыз етеді.

Білім алушылар келесі бағыттар бойынша теориялық білім мен практикалық дағдылар алады:

-       С, С++, С#, алгоритмдік және объектіге бағытталған бағдарламалау тілдері .Phyton, Net технологиялар, аспаптық әзірлеу бағдарламалар;

-       бағдарламалық құралдарды әзірлеудің заманауи әдіснамалары мен технологиялары, бағдарламалық құралдардың сапасы мен сенімділігін басқару, бағдарламалық құралдарды стандарттау және сертификаттау;

-       Ақпараттық жүйелер мен технологиялар, мәліметтер мен білім базалары, ДҚБЖ, сараптамалық жүйелер;

-       графикалық жүйелер және мультимедиа;

-       тарату өңдеу жүйелері, Интернет-технологиялар;

-       нақты уақыттағы арнайы жүйелер мен құралдар, ақпаратты қорғау, бақылау және диагностика, тәжірибелік деректерді өңдеу;

-       бағдарламалық қамтамасыз етуді, CASE-технологияларды автоматтандырылған әзірлеу және тестілеу жүйелері;

-       банк компьютерлік жүйелері, банк қызметін автоматтандыру;

-       компьютерлік жүйелер мен желілерді ұйымдастыру және олардың жұмыс істеуі;

-       пайдаланушы интерфейстерін жобалау және дамыту;

-       ERP жүйелерін басқару және басқару;

-       ақпаратты қорғау жүйелерін жобалау, криптографиялық хаттамалар және талдау әдістері және т.б.

2021-2022 оқу жылында кафедрада 23 штаттық оқытушы жұмыс істейді, олардың ішінде 1 ғылым докторы, профессор, 6 ғылым кандидаты, доценттер, 4 ғылым кандидаты, аға оқытушылар, 3 PhD докторы, доценттер, 1 PhD докторы, аға оқытушы, 8 магистр, аға оқытушы және 1 оқытушы.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы ғылыми-зерттеу жұмыстарын белсенді жүргізеді, ғылыми конференциялар мен семинарларға қатысады. Сонымен PhD, ф.-м.ғ. к., доцент М. Мұратбеков, PhD, доцент А. Барлыбаев, PhD, аға оқытушы. С. Алтынбек "Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдау мен бақылаудың зияткерлік жүйесі" тақырыбы бойынша гранттық жобаны орындауда 23.11.2020 ж. №329 келісім-шарт) АР08856687 ЖТН  жалпы сомасы 49735188 теңге 01.10.2020-31.12.2022ж.мерзімге орындалуда.

Кафедрада 2 ғылыми-зерттеу зертханасы бар:

"Есептеу техникасы және өндірістік процестерді автоматтандыру "және" ақпараттық жүйелерді басқару мәселелері"

Кафедра оқытушылары өздерінің ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін нөлдік емес импакт-факторы бар журналдарда және ҚР БҒСБК ұсынған журналдарда белсенді түрде жариялайды, барлығы 2020 жылы нөлдік емес импакт-факторы бар 8 мақала және ҚР БҒСБК ұсынған журналдарда 16 мақала жарияланды. 9 оқытушының Scopus және Web of Science базалары бойынша Хирш индексі бар, сондай-ақ авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге 9 тіркелген куәлігі бар.

2 курс «Ақпараттық жүйелер» студенті оқу бағдарламасы бойынша Бекзатов Самат 2021 жылы арнайы пәндер бойынша «Ақпараттық жүйелер» Республикалық пәндік олимпиадада 1 орын алды.

Кафедра түлегтері-ақпаратты жобалау, бағдарламалау және қорғаудың барлық негізгі технологиялары мен құралдарын жетік меңгерген, бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау, сүйемелдеу, сапасын басқару, деректерді қорғау және әртүрлі міндеттерді шешу үшін компьютерлік технологияларды қолдану саласында зерттеу және ұйымдастыру-басқару қызметіне дайын кәсіпқой.

Кафедра түлектері жетекші бағдарламалық жасақтама фирмаларында және басқа да қаржылық, коммерциялық ұйымдарда беделді және қызықты жұмыс табады. Осылайша магистратура түлегі А.Н.Анисимов "Зерде "инфокоммуникациялық холдингі"АҚ Басқарма төрағасының орынбасары болып жұмыс атқарады.

Кафедра меңгерушісі т. ғ. к., доцент Серімбетов Б. А.

... қайтару
Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Министерство Образования и науки РК
Международная бизнес школа
Platonus
Портал электронного правительства
Портал дистанционного обучения
Правительство Республики Казахстан
EuroAsia
В Казахстане проводятся консультации с молодежью!
Финансовый центр
G-Global Виртуальный проект VIII Астанинского экономического форума
Новая политика занятости и труда - Казахстан - Общество Всеобщего труда Все права защищены. При использовании материалов strategy2050.kz в любых ц
almaty2017.com
бизнес школа ДАМУ
Connecting Universities
Вестник
Открытый университет Казахстана
Welcome to the EDUQAS project!