Нашар көретіндерге арналған нұсқа

Қасенова Лейла Гылымбекқызы - педагогикағылымдарының кандидаты.


Қасенова Лейла Гылымбекқызы - педагогикағылымдарының кандидаты.

1992 ж. аль-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің «Физика»факультетін «Физик.Оқытушы» мамандығы бойынша тамамдаған.

«Дарын» мектептерінде басшылық тәжірибесі мол.

ҚазЭҚжХС университетінде  2015 жылдың қыркүйек айынан жұмыс жасайды,

«Информатика жәнеқолданбалы экономика» кафедрасыныңағаоқытушысы.

2017 ж.ақпан мен тамыз айлар арасындаҚазЭҚжХСУ Базалық дайындық факультетінің декан орынбасары

ҚР Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің, Ресей Федерациясының РИНЦ, халықаралық Tomson Reuters журналдарында ғылыми басылымдары бар.

Біліктіліктіарттыру:

2017 ж. – «Заманауиғылымныңпроблемалары мен перспективалары»XVII Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, Москва қ.

2017 г. - «Жоғары білімнің өзекті мәселелері»Республикaлық оқу-әдістеме дөңгелек стол-семинaр, Алматы қ.

2017 ж. – «Нейрондықжүйелердіңнегізгітеориясы», «Интеллектуалдыробототехникалықжүйелер», «Жасанды интеллект жүйелерінжобалау»«Интуит»Ұлттықашықуниверситетінің курстары

2016 ж. – «Қазіргізаманғыбілім беру: мазмұны, технологиясыжәнесапанықамтамасызетуі»IIIРеспубликалықғылыми-әдістемелік конференциясы, Астана қ.

2016 ж. - «25 жыл тәуелсіздік ішінде Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы: тарихы, жетістіктері, жаңа міндеттері»Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, Астана қ.

2016 ж. - «Қашықтықтан оқытудың инновациялары мен озық технологиялары» бағдарламасы, Астана қ.

2016 ж. - “How to use how to publish”, Certificate Springer Nature, Astana city

2016 ж. - «Білімберудегіқазіргізаманғыақпараттықтехнологиялар. Оқуүрдісіндеэлектрондықбаспалардыпайдалану»семинар-практикум,ЭБСIPRbooks, Астана қ.

2016 ж. - «Экономика және менеджменттегі ойын теориясы»халықаралық мектеп семинары, Л. Гумилев ат. ЕҰУ, Астана қ.


Ошибка обратитесь к администратору

Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Министерство Образования и науки РК
Университет Нархоз
Международная бизнес школа
Platonus
Портал электронного правительства
Портал дистанционного обучения
Правительство Республики Казахстан
EuroAsia
В Казахстане проводятся консультации с молодежью!
Финансовый центр
G-Global Виртуальный проект VIII Астанинского экономического форума
Новая политика занятости и труда - Казахстан - Общество Всеобщего труда Все права защищены. При использовании материалов strategy2050.kz в любых ц
almaty2017.com
бизнес школа ДАМУ
Connecting Universities
Вестник
Открытый университет Казахстана
Welcome to the EDUQAS project!