Нашар көретіндерге арналған нұсқа

Мусина Амина Амиржановна - э.ғ.д., кафедра профессоры


Мусина Амина Амиржановна - э.ғ.д., кафедра профессоры

Ғылыми дәрежесі – ҚР экономика ғылымдарының докторы

Ғылыми атағы -  доцент

Ғылыми мектебі: Е.А.Букетов ат. ҚарМУ;  Мәскеу қаржы институті

Ғылыми зерттеу бағыты: ақша айналымы, кредит, қаржы , банктер

Оқытатын пәндері:  Банк ісі, Ақша, кредит, банктер,
Қаржы делдалдарын ұйымдастыру

Жарияланымдар:

Ғылыми зерттеулердің нәтижелері және әдістемелік зерттемелері 130 астам еңбектерінде жарияланған, соның ішінде:

Ғылымимонографиялар:

 Basel II:problems and prospects of usage in national banking systems (2009),

«Коммерческий банк в системе финансового посредничества: теория, методология, практика» (Астана, 2011. -379 с.),

«Модели и механизмы взаимодействия финансовых посредников в Казахстане» (2015 г.),

Oқулықтар:

 «Деньги, кредит, банки» (2012 г.),

«Банковское дело» (2007, 2016),

 «Банк ici» (2008, 2017),

Оқу құралдары:

 «Правовое регулирование банковской деятельности» (2004),

«Банковское дело/ Курс лекций»(2008),  «Инфраструктура кредитной системы» (2017), Коммерциялық банктың кредиттік қызметін ұйымдастыру және басқару (2017).

Ғылымижурналдардыңмақалалар:

:- Конкуренция – движущая сила рынка // Интеллект XXI.Киев. - №1.-2017.

-Banking system of Kazakhstan in the Aspectof the World Development// International Business Management 11 (2): 315-321, 2017. ISSN: 1993-5250. Medwell Journals. (всоавторстве)

- Trajectories of development of state-owned banks by analyzing the dynamics of patterns// Financial Markets, Institutions and Risks, International Research Journal, Volume 1, Issue 1,2017. -  Стр. 61-71. (I.Shkolnyk, A.Bukhtiarova)/

- Современные тенденции развития банковского сектора Республики Казахстан: проблемы и возможности// Вестник Национальной инженерной академии РК.-№2(64).-2017.-стр.137-144. (в соавт.).

- Конкурентоспособность и развитие бизнес-модели банковской деятельности // Вестник ЕНУ. Серия экономическая.-№2.-2017.- стр.56-60 (в соавт. с Сейткасимовым Г.С.).

Scopusжурналдардың мақалалар:

- Development of a methodology for a comprehensive assessment of the quality of banking services// Banks and Bank Systems, Volume 13, Issue 1, 2018 (Albekova S.)

- Integration of financial markets under the conditions of the Eurasian Economic Union (Ismailova R., OmarhanovaZh.)// Journal of Advanced Research in Law and Economics  Romania.Volume VIII, Issue 6(28), Fall 2017.

Кәсіби тәжірибесі

·                   2013 ж. мамырынан бастап қазіргі уақытқа дейін – Әлеуметтік-экономикалық зерттеулер Орталығының директоры және сонымен бірге «Банк ісі» кафедрасының профессор м.а.,

·                   2010-2013 ж.., ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор, ҚЭҚХСУ ғылым жөніндегі проекторы.

·     2007 ж. бастап–  Қазақ Экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің (Астана қ.): «Банк ісі» кафедрасының меңгерушісі, халықаралық байланыстар және ЖОО дейінгі білім беру жөніндегі проректор;

·     2007 ж. – Қарағанды қ. «Фемида» Заң Академиясының проректоры;

·     2005-2006 ж.ж. – «Несиелер үйі» ЖШС ШНҰ, «TRUST ШНҰ» ЖШС несиелік ұйымдарының директоры;

·     2003-2005 ж.ж. – «АльянсБанк» АҚ Қарағанды филиалының директоры;

·     2001-2003 ж.ж. – «НаурызБанк» АҚ Қарағанды филиалы директорының орынбасары; 

·     1996-2001 ж.ж. – оқытушы, доцент, экономикалық факультет деканының орынбасары, Е.А.Букетов ат. ҚарМУ «Банк ісі» кафедрасының меңгерушісі; 

·     1995-1996 ж.ж. –  Агропромбанкінің Қарағанды облбасқармасы жоспарлау-экономика бөлімінің бастығы;

·     1994 ж. – Қарағанды басқармасы валюта бөлімінің жетекші маманы, Қарағанды қ. Бас есептік- кассалық орталығының бастығы;

·     1984-1993, ж.ж. – оқытушы, доцент, экономикалық факультет деканының орынбасары, Е.А.Букетов ат. ҚарМУ; 

·     1979 – 1984 – Мәскеу қаржы институтынын аспиранті;

·     1978-79 – ҚарМУ – ның экономикалық факультетіның оқытушы,

 Байланысдеректері

+77017477860

amusina@mail,ru


Ошибка обратитесь к администратору

Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Министерство Образования и науки РК
Университет Нархоз
Международная бизнес школа
Platonus
Портал электронного правительства
Портал дистанционного обучения
Правительство Республики Казахстан
EuroAsia
В Казахстане проводятся консультации с молодежью!
Финансовый центр
G-Global Виртуальный проект VIII Астанинского экономического форума
Новая политика занятости и труда - Казахстан - Общество Всеобщего труда Все права защищены. При использовании материалов strategy2050.kz в любых ц
almaty2017.com
бизнес школа ДАМУ
Connecting Universities
Вестник
Открытый университет Казахстана
Welcome to the EDUQAS project!