Нашар көретіндерге арналған нұсқа

Мамандықтар


Бакалавриат:

5В050600 «Экономика» мамандығы (бакалавриат)

Білім беру бағдарламасының мақсаты экономикалық және ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге, қазіргі заманғы технологияларды қолдануға, ақпаратты өңдеуге, динамикалық ортада шешімдер қабылдауға байланысты арнайы теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларға ие маман дайындау. белгісіздік және тәуекел жағдай, ерекше жағдайларда практикалық проблемалары мен мәселелерін шешу үшін жеткілікті теориялық білімі бар. Бакалавр-экономикалық әлеуметтік даму заңдылықтары, өндірістің ұйымдар негіздерін теориялық түсінігі бар, экономикалық және басқа да басқару функциялары шеңберінде процесінде адамдардың мінез-құлық практикалық міндеттерді сапалы орындау шығармашылық, белсенді кәсіби және әлеуметтік іс-шаралар жөніндегі дерлік дайын болуы тиіс материалдық тауарлар, мен қызметтерді өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну.

Кәсіптік қызмет саласы
• экономиканың нақты секторы,
• халықаралық бизнес,
• қаржы және банк жүйесі,
• бизнес және кәсіпкерлік

Кәсіби қызметтің объектілері:

Ұйымдар мен фирмалар өздерінің қызмет түріне қарамастан, қатысушыларының (Қазақстан Республикасы резиденттері мен резидент еместеріне), қоршаған ортаны қорғау және ұтымды табиғат пайдалануды ұйымдастыруға, жалпы білім беретін ұйымдардың (гимназиялар, колледждер) және ғылыми-зерттеу институттарының әртүрлі деңгейлері.


5В051300"Әлемдік экономика" (бакалавриат)

5В051300 - Әлемдік экономика мамандығы гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық, математикалық ғылымдарының негіздерінде кәсіптік даярлауға бағытталған бакалавры кәсіптік жоғары білім алуға мүмкіндік береді, түлектер сыртқы экономикалық қызмет саласында табысты қызмет етеді, жалпы –мәдени кәсіби және пәндік-мамандандырылған құзыреттілігі ықпал ететін, оның әлеуметтік ұтқырлық және еңбек нарығында тұрақтылығына ие болуы. Білікті мамандарды дайындау саласындағы әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қарым-қатынастар, қабілетті теориялық-аналитикалық қабылдауға экономикалық процестердің ұлттық және ұлттықтан жоғары деңгейдегі және іс жүзінде жүзеге асыруға, сыртқы экономикалық қызметті қалыптастыру жолымен жүйесінің жалпы-теориялық және кәсіби білімдері мен дағдыларын қамтамасыз ететін, еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігі.

Кәсіби қызмет саласы

• Экономиканың нақты секторы,

• халықаралық бизнес,

• қаржылық-банктік жүйе,

• бизнес және кәсіпкерлік

Кәсіби қызмет объектілері

Мемлекеттік басқару органдары, кәсіпорындар мен ұйымдар түрлеріне қарамастан, мөлшерінің немесе меншік нысанына, оқу орындары мен ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдар, индивидуумы және социумы, кешенді білімдерін осы сала бойынша мамандар сыртқы сауда, валюта-несиелік, инвестициялық, өндірістік, қаржылық және т. б. экономика салаларында ұлттық, сол сияқты халықаралық деңгейдегі қалыптастырады әлеуеті түлектерді жұмысқа орналастыру, барлық деңгейлерде қызметі кәсіпорындар мен компанияларда экономиканың әртүрлі салалары: банктік, сауда, инвестициялық, валюталық-қаржылық, көлік, сақтандыру, кеден, әкімшілік және т. б.

Магистратура:
6М050600 - «Экономика».
• Кәсіби қызмет бағыты:
• Кәсіпорынның негізгі ғылыми-басқарушылық, қаржылық-шаруашылық, маркетингтік мәселелерін шешу;
• Ресурстарды тиімді пайдалану: адамдық, қаржылық, уақыттық;
• Көлемді ғылыми ақпаратпен жұмыс жасау, оның әр түрлі дереккөздерімен өз бетінше жұмыс жүргізу;
• кәсіби міндеттерді шешу үшін, компьютерлік техниканы пайдалану;
• ғылыми ақпаратты өңдеу, статистикалық және есептік мәліметтерді талдай отырып, ғылыми ақпаратты өңдеу.

6D050600 «Экономика» докторантурасы:

Кәсіби қызметінің бағыттары:
• зерттеу үрдісін жоспарлау және енгізу;
• зерттеу үрдісін жоспарлау, үйлестіру және енгізу;
• ғылыми іс-шараларға, іргелі отандық және халықаралық жобаларға қатысу;
• заманауи теориялар мен талдау әдістерінің негізінде академиялық тұтастықпен сипатталатын тәуелсіз ғылыми зерттеулер жүргізу;
• әртүрлі ғылыми теориялар мен идеяларды, аналитикалық және эксперименталды ғылыми қызметті сыни талдау, бағалау және салыстыруды меңгеру;
• Ақпараттық ағымдардың жылдам жаңаруы мен өсуі жағдайында ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметтегі білім алу.


Ошибка обратитесь к администратору

Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Министерство Образования и науки РК
Университет Нархоз
Международная бизнес школа
Platonus
Портал электронного правительства
Портал дистанционного обучения
Правительство Республики Казахстан
EuroAsia
В Казахстане проводятся консультации с молодежью!
Финансовый центр
G-Global Виртуальный проект VIII Астанинского экономического форума
Новая политика занятости и труда - Казахстан - Общество Всеобщего труда Все права защищены. При использовании материалов strategy2050.kz в любых ц
almaty2017.com
бизнес школа ДАМУ
Connecting Universities
Вестник
Открытый университет Казахстана
Welcome to the EDUQAS project!