Нашар көретіндерге арналған нұсқа

«Дизайн», «Интерьер дизайны» және «Web-дизайн» білім беру бағдарламалары бойынша ҚазЭҚжХС университетіне түсетін талапкерлер үшін СУРЕТ пәні бойынша емтиханның РЕФЕРАТ тақырыптары


1.                  «Дизайн - өнер түрі ретінде»

2.                  «Суретке арналған құралдар мен материалдар»

3.                  «Акварельді кескіндеме»

4.                  «Бейнелеу өнерінің түрлері»

5.                  «Бейнелеу - өнер жанры»

6.                  «Ежелгі Қазақстан сәулеті»

7.                  «Қазақстанның ежелгі қалалары»

8.                  «Түстің негізгі сипаттамалары»

9.                  «Дизайндағы түс үйлесімі»

10.              «Пейзаж жанры»

11.              «Табиғаттың мәнерлі бейнесін жасау үшін түрлі көркем материалдар мен құралдарды пайдалану»

12.              «Натюрморт жанры, натюрморт жұмысының кезеңдері»

13.              «Қазақстанның сәндік-қолданбалы өнері»

14.              «Сәндік-қолданбалы өнер. Киіз технологиясы»

15.              «Сәндік-қолданбалы өнер. Теріні өңдеу»

16.              «Сәндік-қолданбалы өнер. Зергерлік өнер»

17.              «Сәндік-қолданбалы өнер. Ою»

18.              «Сәндік-қолданбалы өнер. Тоқу»

19.              «Сәндік-қолданбалы өнер. Киіз үй»

20.              «Сәндік-қолданбалы өнер. Музыкалық аспаптар»

21.              «Сәндік-қолданбалы өнер. Ағаш өңдеу»

22.              «Сәндік-қолданбалы өнер. Сүйекті өңдеу»

23.              «Портреттік жанр»

24.              «Дизайн түрлері»

25.              «Коллаж. Технология және жұмыс кезеңдері»

26.              «Витраж. Технология және жұмыс кезеңдері»

27.              «Кескіндеме және түс гаммасы»

28.              «Көркем материалдар мен аспаптар»

29.              «Ә. Қастеевтің өнер және шығармашылық жолы»

30.              «Дизайн және сәулет, көркем құрастыру»

31.              «Халықтық және сәндік-қолданбалы өнерінің даму тарихы»

32.              «Қазақ ою-өрнектеріндегі табиғат пен заттық әлемінің себептері»

33.              «Композицияның заңдылықтары»

34.              «Табиғат пен өнердегі ырғақ»

35.              «Түс-кескіндеме тілінің негізі»

36.              «Форманың жарық көлеңкесі»

37.              «ХХ ғасырдың 50-70 жылдарындағы қазақстандық суретші-кескіндемешілердің туындыларымен танысу»

38.              «Өнердегі суреттің рөлі: негізгі және көмекші»

39.              «Көркем материалдар: акварель және гуашь, палитра»

40.              «Қазақстанның халық көркем өнерін дамыту және жаңғырту»

41.              «Бейнелеу өнерінің негізгі түрлері мен жанрлары»

42.              «Қазақстанның монументалды өнері мен сәулет ескерткіштері»

43.              «Қазақстан тарихы ескерткіштері»

44.              «Қазақстанның Мемлекеттік рәміздері»

45.              «Туған өлке тарихы мен мәдениетінің белгілі көркем-тарихи ескерткіштері»

46.              «Қазақстандық және шетелдік өнердің көрнекті өкілдері және олардың негізгі шығармалары»

47.              «Қазақстан архитектурасының ұлы ескерткіштері»

48.              «Бейнелеу сауатының негіздері (түсі, түсі, пропорциясы, композициясы)»

49.              «Кескіндеме түрлері: станокты, монументалды, сәндік және миниатюра»

50.              «Мүсіннің түрлері: рельеф, бюст, мүсін және ескерткіш»

51.              «Сәулет құрылыстарының түрлері: ежелгі сәулет, қазіргі сәулет, тұрғын үй ғимараттары, кесене, мешіт және мұнара»

52.              «Көркем қолөнер түрлері: зергерлік өнер, ағашқа сурет салу, керамика және кілем тоқу»

53.              «Суреттің композициясы және оны орындау реті»

54.              «Болашақ ұғымы»

55.              «Адамның басы мен фигурасының пропорциясы»

56.              «Өнердегі алтын қима»

57.              «Композиция түрлері»

58.              «Композициядағы контраст рөлі»

59.              «Композициядағы ырғақ. Ырғақтың түрлері»

60.              «Қазақстан суретшілерінің өнеріндегі адам бейнесі»

61.              «Түсті контраст»

62.              «Суреттегі композиция»

63.              «Суреттегі теңдестірілген композициялар»

64.              «Сурет бейнелеу өнерінің негізі»

65.              «Сурет бейнелеу өнерінің құралы ретінде»

66.              «Оқу суреті»

67.              «Сурет-бейнелеу өнеріндегі ең жоғары нүкте»

68.              «Сурет композициясы және оны орындау реті»

69.              «Сурет салу түрлері мен техникасы»

70.              «Сурет-графика»

71.              «Кітап иллюстрациясы»

72.              «Ежелгі адамдардың суреттері - Петроглифтер»

73.              «Ежелгі адамдардың жартастағы суреттері»

74.              «Педагогикалық сурет»

75.              «Модельдің техникалық суреті»

76.              «Графика-сурет техникасы»

77.              «Графика тарихы»

78.              «Графика тілі»

79.              «Баспа графикасы»

80.              «Журнал графикасы»

81.              «Графика тақырыбындағы сурет»

82.              «Академиялық сурет мақсаты»

83.              «Сурет салу рөлі»

84.              «Оқу суреті мен шығармашылық»

85.              «Ұғымдар: блик, жарық, жартылай көлеңке, көлеңке (өзіндік және түсетін) және рефлекс»

86.              «Жазық заттарды олардың кеңістіктік орналасуын және перспективалы қысқартуларды ескере отырып сурет салу»

87.              «Шар, конус және цилиндр суреті»

88.              «Текше, пирамида және алты қырлы призманың суреті»

89.              «Күрделі және аралас формадағы заттың суреті»

90.              «Суреттегі үндестік және сызықтық қатынастардың рөлі мен маңызы»

91.              «Натюрмортты салу кезіндегі оқу тапсырмалары»

92.              «Академиялық сурет суретші-дизайнердің кәсіби дайындығының негізі ретінде»

93.              «Перспективалы және аксонометриялық сурет»

94.              «Техникалық суретті орындау шарттары»

95.              «Жарықтың негізгі элементтері. Көп қырлы, сызықты және қисық сызықты айналу беттеріндегі (призма, пирамида, цилиндр, конус, сфера) жарық ағынын үлестіру»

96.              «Изометриядағы геометриялық денелерді (призма, пирамида, цилиндр, конус, шар, тор) салу»

97.              «Тұрмыстық модельдерді, бөлшектер мен заттарды салу. Заттың ішкі қуыстары мен тесіктерін анықтау үшін суретте ойықтарды қолдану»

98.              «Ою-өрнек (рельеф) Қосымша тор тәсілімен бейнеленген заттардың беттерінде сурет салу»

99.              «Суреттегі үндестік және сызықтық қатынастардың рөлі мен маңызы»

100.          «Графикалық сурет»

101.          «Ботаникалық сурет»

102.          «Станоктық сурет»

103.          «Балаларға арналған графикалық сурет»

104.          «Текше суреті»

105.          «Суреттің композициясы және оны орындау реті. Перспектива ұғымы»

106.          «Академиялық суреттегі портрет»

107.          «Портрет, бейнелеу өнері жанры ретінде. Жанрдың даму тарихы»

108.          «Сурет салу материалдары мен техникалық тәсілдері»

109.          «Жарық және көлеңкені перспективада қолдану»

110.          «Сурет туралы ұғым»

111.          «Оқу академиялық сурет негіздері»

112.          «Сәулеттегі суреттің мәні»

113.          «Суретті құру қағидасы»

Рефератқа қойылатын талаптар

Реферат (латын тілінен «referre» баяндауды, хабарлауды білдіреді) - белгілі бір тақырыпқа, белгілі бір бағыт бойынша дереккөздерге шолу жасауға арналған шағын жазбаша жұмыс.

Рефераттың мақсаты нақты тақырып немесе мәселе бойынша білімді жинақтау және жүйелеу болып табылады.

Талапкер таңдауға ұсынылған жалпы тізімнен өзіне қызықты тақырыпты таңдай алады.

Реферат әдеби тілде жазылуы және сауатты ресімделуі тиіс.

Реферат кіріспеден, негізгі бөлімнен, қорытындыдан және әдебиеттер тізімінен тұрады. Рефератта қажет болған жағдайда қосымшалар болуы мүмкін.

Мәтін компьютерде мәтіндік редакторда теріледі. Мәтін А4 форматты кітап таңбасы парағының бір жағында басылады. Мәтіннің барлық беттері, титулдық парақтан басқа нөмірленуі тиіс.

Мәтін беттерінің форматы - А 4. Қаріп гарнитурасы қарапайым – Times New Roman, қажет болса Arial, Tahoma. Кегль (немесе қаріп өлшемі) - 14. Жоларалық интервал – 1,0. Стандартты өрістер: сол жақ – 3 см, оң жақ, жоғарғы және төменгі жағынан - 2 см.

Рефераттың ұсынылатын көлемі - 10-15 бет.

Титул парағын ресімдеу үлгісі


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

   

 

 

СУРЕТ/КЕСКІНДЕМЕ БОЙЫНША

 

РЕФЕРАТ

Тақырыбы: «__________________________________»

 

 

 

Орындаған:

________________

(талапкердің Т.А.Ә)

 

Тексерілді: _______________
                    _______________
                    _______________
                    _______________ 

Ұпай:    _________

 

 

Нұр-Сұлтан 2019


ҚазЭҚжХСУ «Дизайн», «Интерьер дизайны» және «Web-дизайн»

 білім беру бағдарламаларына түсуші талапкерлер үшін

"СЫЗУ " пәні бойынша КОЛОКВИУМ СҰРАҚТАРЫ 

1.      Сызу дегеніміз не, оны қайда қолданады?

2.      Сызу бойынша стандарт дегеніміз не, оны қысқартып қалай жазады?

3.      Сызықтың қандай түрлерін білесіз?

4.      Сызба түрлері және оларға сәйкес проекциялар.

5.      Штрихпунктир сызықтар дегеніміз не?

6.      Тұтас сызықтар дегеніміз не?

7.      Штрих сызықтар дегеніміз не?

8.      Остік сызықтар дегеніміз не?

9.      Көмекші сызықтар дегеніміз не?

10.    Сызба сызықтарының қайсысы негізгі болып табылады?

11.    Штрихпунктирлы жіңішке сызық не үшін арналған?

12.    Негізгі тұтас қалың сызық не үшін арналған?

13.    Шеңбер дегеніміз не?

14.    Қисық сызықтардеген не?

15.    Доға дегеніміз не?

16.    Проекция дегеніміз не?

17.    Проекциялау әдістері қандай?

18.    Проекцияның қандай түрлерін білесіз?

19.    Ортогональными проекция дегеніміз не?

20.    Квадрат нені білдіреді?

21.    Орталық проекциялар дегеніміз не?

22.    Параллель проекциялар дегеніміз не?

23.    Проекциялаудың негізгі тәсілдері.

24.    Аксонометрия дегеніміз не?

25.    Осьтер бойынша өлшеу дегеніміз не?

26.    Изометрия дегеніміз не?

27.    Жазықтық деген не?

28.    Проекция жазықтығы қалай аталады?

29.    Диметрлік проекциялар дегеніміз не?

30.    Негізгі проекциялау әдісі қандай?

31.    Қандай бұрыштардың астында бір-біріне тікбұрышты изометриялық проекция орналасқан?

32.    Сызбадағы көрінбейтін бөлшектер контуры қандай сызықтармен орындалады?

33.    Пәннің түрлерін құру процесі қалыптасатын әрекеттердің дәйектілігін атаңыз.

34.    Техникалық сурет, оның аксонометриялық бейнеден айырмашылығы қандай?

35.    Эскизді орындау реті қандай?

36.    Проекция түрлері сызбада қалай орналасады?

37.    Қандай проекция түрі негізгі деп аталады және неге?

38.    Параллель сызықтар қалай сызылады?

39.    Перпендикулярлы сызықтар қалай сызылады?

40.    Эллипс дегеніміз не?

41.    Кесінді дегеніміз не?

42.    Проекция координаттары туралы не білесіз?

43.    Алдыңғы проекция қалай сызылады?

44.    Көлденең проекция қалай сызылады?

45.    Профильді проекция қалай сызылады?

46.    Қандай геометриялық пішіндерді білесіз?

47.    Көп қырлы деп нені атайды?

48.    Көп бұрыш деп нені атайды?

49.    Призма дегеніміз не?

50.    Пирамида дегеніміз не?

51.    Сызбада айналдыру дегеніміз не?

52.    Конус дегеніміз не?

53.    Цилиндр дегеніміз не?

54.    Көпбұрыштың қыры не деп аталады?

55.    Көпбұрыштың бүйірі не деп аталады?

56.    Көпбұрыштың барлық қырларын қалай атайды?

57.    Геометриялық пішінге талдау не үшін қажет?

58.    Түйіндесу  дегеніміз не?

59.    Жазықтық  дегеніміз не?

60.    Қима дегеніміз не?

61.    Тіліктің қандай түрлерін білесіз?

62.    Қарапайым тіліктер дегеніміз не?

63.    Күрделі тіліктер дегеніміз не?

64.    Сатылы тіліктер дегеніміз не?

65.    Сызбаларда тіліктер не үшін қолданылады?

66.    Қиманы не үшін қолданады?

67.    Қиманың қандай түрлерін білесіз?

68.    Қиықтар мен тіліктердің арасында қандай айырмашылықтар бар?

69.    Үстіне салынған қималар қалай көрінеді?

70.    Сырқа шығарылған қималар қалай көрінеді?

71.    Салынған және шығарылған қималарды орындау ережелері.

72.    Сызбадағы қималарды белгілеу түрлері.

73.    Аксонометриялық суреттегі кесікті анықтау ерекшеліктері.

74.    Ажырайтын және ажырамайтын қосылыстар.

75.    Стандарттар бойынша өлшемдерді салу ережесі.

76.    Қандай өлшемдер габаритті деп аталады?

77.    Шығарылған сызықтар не үшін қолданылады?

78.    Өлшем сызықтары деген не?

79.    Цилиндр, конус, тікбұрышты параллелепипед сызбасында қандай өлшемдер қолданылады?

80.    Диаметрді белгілеу үшін өлшем санының алдында қандай белгі қойылады?

81.    Сызба заттың біркелкі орналасқан бірнеше элементтері бар кезде қалай сызылады?

82.    Сызбада R әрпі нені білдіреді.

83.    Сызбаларда бұранданы бейнелеу ережелері.

84.    Заттардың беттерінің ашылу сызбаларында қандай өлшемдер қолданылады?

85.    Құжатты рәсімдеу.

86.    А4 форматының парағы қандай өлшемдерге ие?

87.    Графикалық және техникалық құжаттаманы рәсімдеудің бірыңғай ережелерін белгілейтін құжат.

88.    Сызбалық қаріптің ерекшеліктері

89.    Сызбаның негізгі жазбасы дегеніміз не?

90.    Қаріп өлшемі неге сәйкес келеді?

91.    Сызбаның негізгі сызықтары.

92.    Оларды мемлекеттік стандартқа сәйкес сызу ерекшеліктері.

93.    Құрастыру және жұмыс сызбалары, олардың ұқсастығы мен айырмашылықтары.

94.    Сызбаны рәсімдеу ережесі.

95.    Сызба кестесі.

96.    Сызба рамкасы.

97.    Масштабты қолдану және белгілеу ерекшеліктері.

98.    Аксонометрияда кескіндерді орындағанда штрихтау ережелері қандай?

99.    Машина жасау сызбасының құрылыс сызбасынан айырмашылығы неде?

100. Сызбада бөлшектерді бейнелеу тәсілдерін таңдауға қойылатын негізгі талаптар.


Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Министерство Образования и науки РК
Университет Нархоз
Международная бизнес школа
Platonus
Портал электронного правительства
Портал дистанционного обучения
Правительство Республики Казахстан
EuroAsia
В Казахстане проводятся консультации с молодежью!
Финансовый центр
G-Global Виртуальный проект VIII Астанинского экономического форума
Новая политика занятости и труда - Казахстан - Общество Всеобщего труда Все права защищены. При использовании материалов strategy2050.kz в любых ц
almaty2017.com
бизнес школа ДАМУ
Connecting Universities
Вестник
Открытый университет Казахстана