Нашар көретіндерге арналған нұсқа

Ақпараттық технологиялар орталығы


Ақпараттық технологиялар орталығы (бұдан әрі – АТО) Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің негізгі бөлімшесі ретінде ЖОО-ның IT-инфрақұрылымын дамытуға және жақсартуға жауап береді. Қазіргі уақытта АТО-да 11 адам жұмыс істейді, оның ішінде АТО директорлары да бар.

Жалпы АТО және бөлімдердің әрқайсысы Университеттің ақпараттық инфрақұрылымына бағдарламалық және техникалық қызмет көрсетуді қоса алғанда, университеттің IT-инфрақұрылымын дамыту және жақсарту бойынша жұмыс жүргізеді.

АТО міндеттері:

- Университеттің және Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесінің бірыңғай ақпараттық кеңістігін қалыптастыратын корпоративтік жобаларды әзірлеуге, іске асыруға және сүйемелдеуге қатысу.

- Университеттің компьютерлік инфрақұрылымын қолдау және дамыту.

- Бағдарламалық өнімдер нарығына маркетингтік зерттеулер жүргізу.

- Келіп түскен техникалық ақпаратты жүйелеу, қабылдау, есепке алу, жіктеу және тіркеу.

-Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, университетте оқу және тестілеу процесін электрондық-техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру және іске асыру.

- Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы бойынша технологиялық тәртіптің, ережелер мен нормалардың сақталуын бақылау.

АТО екі бөлімшеден тұрады: бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және сүйемелдеу бөлімі (БҚЕӘжС) және техникалық қызмет көрсету және жөндеу бөлімі (ТҚКжЖ)

АТО директорының функциясына мыналар кіреді:

1. Университеттің бағдарламалық және техникалық қызмет көрсету және ақпараттық инфрақұрылымын дамытуға бағытталған қызметке басшылықты жүзеге асырады.

2. Университеттің ақпараттық қауіпсіздік жүйесін өзекті жағдайда ұстау жөніндегі қызметті бақылайды.

3. АТО жұмысын ұйымдастырады және оның жай-күйі мен қызметінің нәтижелері үшін жауапты болады.

4. БҚЕӘжС және ТҚКжЖ бөлімдерінің жұмысына жетекшілік етеді.

5. Университет үшін техникалық жабдықтарды, шеткері және бағдарламалық өнімдерді сатып алуды қамтамасыз етуді бақылайды.

 

2012 жылы университет ректоры университет қызметін автоматтандыру туралы бастама көтерді. 2015 жылдан бастап ҚазЭҚХСУ E-UNIVERSITY бірегей жобасын әзірлеуде, ол университеттің тыныс-тіршілігін цифрландыруға, қызметкерлердің жұмысын жеңілдетуге, білім алушыларға қызмет көрсету сервисін арттыруға мүмкіндік береді. ҚазЭҚХСУ Төртінші өнеркәсіптік революция қарсаңында интеграцияланған Бірыңғай цифрлық экожүйені "толық аяқталған" құруға тырысуда. Университет әзірлеушінің өзі болғандықтан, жобада пайдаланылатын кіріс/шығыс деректерінің сипатының (немесе құрылымының) өзгеруі туралы келіп түсетін өтінімдер мен қызметтік жазбаларға сәйкес бағдарламалық кодты мобильді түрде түрлендіруге мүмкіндік бар. E-University-ді әзірлеу кезіндегі негізгі критерийлер жұмыс барысындағы күрделі процестер мен қателіктерге уақытты қысқарту, ұйымның бизнес-логикасын сақтау, ақпараттың қолжетімділігі мен ашықтығын қамтамасыз ету, шешім қабылдау үшін қолдау жүйесін құру болды. Жоба келесі ішкі жүйелерден тұрады:

 

E-University "Пайдаланушылардың өзара іс-қимылы (әлеуметтік желі)" кіші жүйесі 2015 жылы әзірленді. Ішкі жүйеде пайдаланушылар қызметкерлер мен студенттерді таба алады, кез-келген пайдаланушыға жаза алады, Профильді көре алады, әлеуметтік желілердің негізгі элементтерін қолдана алады. Қазіргі уақытта жобада 24 типтегі 4265 қолданушы тіркелген (ректордан студентке дейін), пайдаланушылар саны динамикалық айнымалы болып табылады, өйткені кейбір қызметкерлер жұмыстан шығарылады немесе студенттер түлек мәртебесіне ауысады және т.б. пайдаланушылар арасында 92 хабарлама жіберілді. Пайдаланушылар әртүрлі сипаттағы 26062 функционалдық операцияларды орындады (топ-3: модульдік білім беру бағдарламаларымен жұмыс; элективті пәндер каталогтарымен жұмыс; талапкерлермен жұмыс).

E-University "Е-кітапхана" кіші жүйесі 2015 жылы әзірленді. Шағын жүйе "супермаркет қағидаты"бойынша электронды оқырман абонементтері бойынша кітап беруді және қабылдауды автоматтандырады.Студент тікелей дәріс барысында кітапханадан қажетті кітапты онлайн режимінде жаза алады, сіз жай ғана кітапханаға барып, жеке куәлікті ұсынуыңыз керек немесе өз логиніңізді айтыңыз, ал кітапханашы сіз брондаған кітапты бірден береді. Кітапты алуға өтініш бергеннен кейін кітапханашы оны бірден адресатқа тапсыруға дайындайды. Кітапханашы оқушының жеке куәлігін сканерлейді немесе логині бойынша сәйкестендіреді. Оқырман билетін толтырудың қажеті жоқ, себебі жүйеде білім алушының деректері бар. Кітапханашы беру кезінде кітаптың штрих-кодын сканерлейді және оны студенттерге ұзақ деректерді толтырмай береді. 11/09/2018 кітаптарының жалпы саны-93801 жазба. 2018 жылдың қаңтар айынан бастап 02/10/2018 жылдар аралығында 600 кітап берілді.

E-University "Е-университет моделі" кіші жүйесі 2015 жылы әзірленді. Ішкі жүйе университеттің әкімшілік функцияларын басқаруға мүмкіндік береді. Кіші жүйе мынадай ақпаратты басқаруға мүмкіндік береді: университеттің жеке карточкасы (сипаттамасы, аккредиттеу журналы, жобалар журналы, компаниялармен шарттар журналы, ҒЗЖ-дан түскен кірістер туралы ақпарат, практика бойынша шарттар, әлемдік рейтингтер туралы журнал, жатақханалар анықтамалығы, оқу корпустары, спорт объектілері); университеттің параметрлері (оқыту жүйесі, оқу жылының басталуы, штаттағы оқытушылардың нормасы, ғылыми атақтары мен дәрежелері бар оқытушылардың нормасы, кафедра меңгерушісінің жүктемесіне үстемеақы, факультет деканының жүктемесіне үстемеақы, қысқартылған оқу жылы үшін оқу кезеңінің ұзақтығы (апта);, Бір семестрдің/триместрдің ұзақтығы (апта), жазғы семестрдің/триместрдің ұзақтығы (апта), қысқы семестрдің/триместрдің ұзақтығы(апта)); тестілеуді баптау (тестілеуде барлық оқытушылардың пайдалануына рұқсат беру, тестілеу аяқталғаннан кейін оқушыға есепті көрсету, тестілеу бойынша оқушының есебінде дұрыс жауаптарды көрсету, Тестілеу сұрақтарының күтпеген аяқталғаннан кейін қайта жүктелуі, тестілеуді тапсыруға тырысудың ең көп саны, барлық оқытушылардың тестілері көрсетіледі, тест сұрақтарына дұрыс жауаптар көрсетіледі, оқушының тестілеу уақытының шегі тестілеуді аяқтау уақытымен көрсетіледі, апелляцияға түсетін сұрақтардың ең көп саны, апелляцияның уақыты (минуттарда), оқушының тестілеу уақытының шегі тестілеуді аяқтау уақытымен көрсетіледі, басқа компьютерден (IP) тестті жалғастыруға рұқсат етіледі, автоматты түрде бағаланады. Сұрақтардың ең аз саны, сұрақтардың ең көп саны, тест үшін минуттардың ең аз саны, тест үшін минуттардың ең көп саны);журнал параметрлері (емтиханға жіберу үшін жеткілікті Балл, кестені қалыптастыру түрі, күніне бір жұптың ең көп саны, бір оқушы үшін күніне бір жұптың ең көп саны, қорытынды бағаны есептеу дәлдігі (үтірден кейінгі белгілер саны), қорытынды бағаны есептеу кезінде шетелдік бақылау бағаларын есепке алу, қорытынды бағаны есептеу кезінде ағымдағы орташа бағаны, Емтиханға жіберуді есептеу кезінде курстық жұмыстың бағасын есепке алу, әр модуль үшін орташа ағымдағы бағаны жеке есептеу, орташа ағымдағы баға бойынша аралық бақылау үшін рұқсатты есептеу, аралық бақылауға рұқсат алу үшін жеткілікті Балл, шетелдік бақылауға баға қою күнін, емтихандарды оқушының күнтізбесімен салыстыру, оқушының журналында орташа ағымдағы бағаны көрсету, емтихан тапсырғаннан кейін ағымдағы бағаның өзгеруіне жол беру, GPA есептеу кезінде қанағаттанарлықсыз есепті көрсету).; Білім беру моделі (білім деңгейі, мамандықтар тобы, мамандықтар, МҚА түрлері, академиялық дәрежелер);университет құрылымы (Факультет, Кафедра, мамандық, Студ. үй, бөлімше, бөлімше); Контингент-пайдаланушылар (Тьютор, Студент, ата-ана, Эдвайзер, кітапханашы, Офис-тіркеуші, білім алушылардың қозғалысын тіркеу бөлімінің қызметкері, техникалық әкімші, БҚ сүйемелдеу әкімшісі, Талапкер, кафедра меңгерушісі, Проректор, Ректор, қабылдау комиссиясының қызметкері, персоналды басқару қызметкері, оқу процесін жоспарлау және мониторинг басқармасының қызметкері, кафедра қызметкері, ғылым бөлімінің қызметкері, жатақхана қызметкері, Аудитор, СМЖ бойынша әкімші, халықаралық ынтымақтастық бөлімінің қызметкері, базалық даярлық факультетінің деканы,, Қашықтықтан оқыту факультетінің деканы, бейіні бойынша факультет деканы, базалық даярлық факультетінің қызметкері, қашықтықтан оқыту факультетінің қызметкері, бейіні бойынша факультет қызметкері, маркетинг басқармасының қызметкері);аудиториялық қор (корпус, аудитория).

 

E-University-дің "маркетингтік зерттеулер" кіші жүйесі 2016 жылы әзірленді. Ішкі жүйе сізге мансаптық бағдарлау және маркетингтік зерттеулер жүргізу үшін қажетті ақпаратты жинау, өңдеу және талдау үшін бірыңғай мәліметтер базасын автоматтандыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Кіші жүйе талапкерлердің сауалнамаларын жүргізуге, одан әрі спам-жіберілімдер үшін олардың e-mail-дерін көшіруге мүмкіндік береді, статистикалық деректерді қарауға, кәсіби жұмыс бойынша ПОҚ есептерін жүргізуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта шағын жүйеде 2018 жылға қабылдау компаниясының Астана қаласы мен Ақмола облысының 87 мектебінің 630 әлеуетті талапкері бар.

E-University "Е-қабылдау комиссиясы" кіші жүйесі 2017 жылы әзірленді. Екі жыл ішінде ішкі жүйе 2500 талапкерге мәліметтер жинады және өңдеді. Ішкі жүйе талапкерлерден құжаттарды қабылдау кезінде қабылдау комиссиясы қызметкерлерінің жұмыс уақытын қысқартады, бұл талапкерлерге кеңес беруге көбірек уақыт береді және талапкерлердің ағынын рәсімдеу жылдамдығын арттырады. Талапкерлер оқуға құжаттарын электронды нұсқада электронды қабылдау комиссиясы арқылы тапсыра алады. Талапкерге жеке куәлігін ұсыну қажет, оны қабылдау комиссиясының қызметкерлері сканерлейді және ТАӘ, туған жылы, жынысы, ЖСН деректерін және жеке куәліктің чипінде сақталатын басқа да ақпаратты алады. Әрі қарай, бұл мәліметтер жүйеге енеді, осылайша талапкерлерді оқуға тіркеу кезінде мәліметтерді толтыру уақыты едәуір қысқарады.Өтініш, оқу шарты, сауалнама, емтихан ведомостарынан үзінділер автоматты түрде толтырылады және басып шығарылады. Қабылдау комиссиясының қызметкерлері оқуға түсушілер бойынша есептерді қарай алады. Содан кейін қабылдау туралы бұйрыққа сәйкес процесс басталады, талапкерлер қабылданған мәртебеге өтеді. Бұйрықты қалыптастырғаннан кейін қабылданған адамдар деканаттар тобына бөлініп, студенттер мәртебесіне өтеді.

E-University кіші жүйесі "оқу процесі". Бұл ішкі жүйені дамытудың мақсаты оқу процесін автоматтандыру, оқу процесін жоспарлау және бақылау басқармасы, Офис-тіркеуші, деканаттар, кафедралар қызметкерлерінің жұмысын жеңілдету болып табылады. Бұл кіші жүйе оқу жұмыс жоспарларын автоматты түрде генерациялау, академиялық ағындарды автоматты түрде құрастыру, ПОҚ жүктеме сағаттарын автоматты түрде есептеу, тәулік ішінде кестені автоматты түрде генерациялау, ПОҚ жүктемесінің және кестенің тұрақтылығы, цифрландырылған деректер негізінде академиялық сипаттағы қажетті есептерді жасау мәселелерін шешуі тиіс. Қазіргі уақытта деректер базасында академиялық күнтізбелердің деректері, барлық қызмет көрсетілетін мамандықтардың үлгілік оқу жоспарлары, 2017 және 2018 қабылдау жылдарындағы элективті пәндер каталогтары, қолданыстағы модульдік білім беру бағдарламалары енгізілді, білім алушылардың жеке оқу жоспарлары жасалды, 2018-2019 оқу жылдары кафедралардың жұмыс оқу жоспарлары жасалды, кафедра пәндерінің тізілімдері жасалды және өңделді, академиялық және аудиториядан тыс ағындар құрылды.

Оқу процесінің Бизнес-алгоритмі: ҮОЖ + КЭД → МОП → ИУП → РУП → пәндер тізілімі → академиялық ағындар → аудиториядан тыс ағындар → жүктеме → кесте → журнал → тізімдеме → Транскрипт → ИГА → қосымша → Диплом

"Оқу процесі"ішкі жүйесін енгізу қарқынды жүріп жатыр. Бұдан басқа, иск бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу бөлімі "Персоналды басқару" және "білім алушыларды академиялық қолдау"кіші жүйелерін енгізді.

"Персоналды басқару"e-University кіші жүйесі. Бұл кіші жүйені әзірлеудің мақсаты университеттің кадр қызметін электрондық форматта жүргізу, бөлімшелер мен қызметкерлер туралы қызметтік ақпаратты жүргізу процесін реттеу, персоналдың орын ауыстыруын қадағалау, ақпаратты есепке алудың ашықтығын арттыру болып табылады. Автоматтандыру бойынша ұсынылатын жұмыстар: СМЖ сәйкес бөлімшелер туралы ақпаратты енгізу және сақтау (негізгі ережелер; негізгі міндеттер; функциялар; құқықтар; жауапкершілік); СМЖ сәйкес лауазымдар туралы ақпаратты енгізу және сақтау (негізгі ережелер; функциялар; лауазымдық міндеттер; Жеке істер тізбесіне сәйкес қызметкерлер туралы ақпаратты енгізу және сақтау; қызметкерлер бойынша бұйрықтарды енгізу және сақтау; Жұмысқа қатысу бойынша, дәрежесі бойынша, ұлты бойынша, үштілділігі бойынша, ПОҚ және қызметкерлер саны бойынша статистиканы әр айға шығару.

E-University "білім алушыларды академиялық қолдау (ДБҰ)"кіші жүйесі. Осы кіші жүйені әзірлеудің мақсаты "бір терезе"қағидаты бойынша білім алушыларға сапалы және жылдам қызмет көрсету болып табылады. Білім алушылардың ДБҰ-ға өтініш беру кезегін қалыптастыру талон жүйесін қолдана отырып жүзеге асырылады. Білім алушылардың өтініштері кіріс хат-хабарларын тіркеу журналында тіркеледі. Білім алушыларға кеңес беру жадынамалар мен брошюралардың көмегімен келесі мәселелер бойынша жүргізіледі: қабылдау бойынша; аударымдар мен қалпына келтіру бойынша; оқу процесін ұйымдастыру бойынша; академиялық ұтқырлық бойынша; әлеуметтік қолдау мәселелері бойынша; студенттерді үйге көшіру және қоныстандыру туралы; кәсіптік практикадан өту туралы ұсыныстар енгізеді. Қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, құжаттарды ресімдеудің мынадай түрлеріне өтінімдер қабылданады: басқа ЖОО-дан ауысу; анықтама беру (банкке, мектепке, кітапханаға және т.б.); қайта қабылдануға өтініш; академиялық демалыстан шығуға өтініш; академиялық демалыс беруге өтініш; оқудан шығаруға өтініш; студенттер үйіндегі орынға өтініш; транскрипт беруге өтініш. ДБҰ қызметтерін ұсыну алгоритмі: білім алушы ДБҰ-ға келіп, өзінің ЖСН-ін енгізеді және арнайы терминалда консультация немесе қызметті таңдайды. Одан әрі терминал талон басып шығарады және білім алушының өтінішін тіркейді. Білім алушы талонды ХҚО қызметкерлеріне тапсырады. ДББҰ қызметкерлері таңдалған тақырып бойынша кеңес береді, белгіленген мерзім ішінде электрондық қызмет көрсетеді, қызмет көрсетуге өтінішті ҚазЭҚХСУ тиісті құрылымдық бөлімшесіне береді және белгіленген мерзім ішінде қызмет көрсетуді өтініш берушіге көрсетеді. Осыдан кейін "Ғылым", "халықаралық ынтымақтастық", "Техникалық қызмет көрсету", "студенттер үйі" және басқа да ішкі жүйелерді дамыту жоспарлануда.

"Ғылым"E-Universityкішіжүйесі. Кіші жүйе 2020 жылы әзірленген және мыналарды жүргізуге мүмкіндік береді: жарияланымдарды есепке алу (ҚРконференциялары, ТМДконференциялары, алысшетелконференциялары, ҚР журналдары, БҒСБКжурналдары, Scopus журналдары, WOS журналдары, Scopus-таиндекстелетін басылымдар, WOS-таиндекстелетінбасылымдар, Jstore журналдары), h-индексінің болуы, жобаларға қатысуы (мемлекеттікжәнешетелдік), авторлық куәліктердің болуы, патенттердің, event-кеқатысусертификаттарының (конференциялар, олимпиадалар, Жазғымектептер, көрмелер) болуы, академиялық ұтқырлықтың қатысуы, екідипломдыоқуғақатысуы, қызметкерлердің ғылыми дәрежелерімен атақтарының, ПОҚжәне білімалушылардың ҒЗЖесептері. Бұдан әрікіші жүйеніҒЗЖ саласында және KPI-әдістемелер арқылы қызметкерлермен білім алушыларға сыйлықақы беру үшін пайдалану жоспарлануда. Сондай-ақ университеттің ҒЗЖ дамытуда дұрыс сәнді бағыттар беретін "смарт технологиялық радар" инновациялық құралын әзірлеу жоспарлануда. Ақылды радар зерттеушілер үшін маяк болады. Ғылыми-техникалық саясатқа жауап беретін министрліктермен ведомстволардың сайттарын да ғылыми журналдар мен конференциялардың еңбектерін, патенттік ақпарат базасын, ақпараттық материалдарды өңдеу жүргізілетін болады. Бұл талдау студенттерге, магистранттарға, докторанттарға ғылыми зерттеулердегі өзекті бағыттарды дұрыс таңдауға мүмкіндік береді.

E-University "Халықаралық ынтымақтастық"кіші жүйесі. Кіші жүйе: өткізілетін жобалардың есебін, халықаралық шарттардың есебін, академиялық ұтқырлықтың есебін жүргізуге мүмкіндік береді.

E-University кіші жүйесі "техникалық қызмет көрсету". "Техникалық қызмет көрсету" кіші жүйесі кіші жүйелер арасында деректерді интеграциялау және алмасу мақсатында жоғарыда сипатталған "электрондық хэлпдэск" кіші жүйесін ауыстыруға тиіс.

E-University кіші жүйесі "студенттер үйі". Шағын жүйе тұрғындардың есебін жүргізуге, тұруға құжаттарды беру процесін электрондық форматқа көшіруге, студенттер үйінде тұруға өтініш беруді тіркеу журналының есебін жүргізуге мүмкіндік береді.

"Акт интеграциясы"e-University кіші жүйесі. Кіші жүйе сыртқы АЖ - ны біріктіруге мүмкіндік береді, оларды қайта жазуға болмайды, мысалы, 1-бухгалтериямен (оқу ақысын төлеу, жатақханада тұру ақысын төлеу), ҚР БҒМ есептерін тапсыру үшін Арі(2НК, 3НК, ЕСУВО бойынша).

E-University кіші жүйесі "Есептер". Ішкі жүйе қызметкерлерге шаблондар бойынша есептер шығаруға, ақпаратқа қол жетімділікті шектейтін кез-келген есепті құруға конструктор қабілетіне ие болуға көмектесуі керек.

E-University "сыртқы аудит"ішкі жүйесі. Ішкі жүйе сыртқы аудиторларға университеттің сандық ресурстарына қол жеткізуге көмектесуі керек. Ішкі жүйе аудиторлар қарайтын ақпараттың есебін жүргізуі керек.

E-University кіші жүйесі "қызметкерлердің жұмысын басқаруды бақылау". Кіші жүйе университеттің әрбір ӘБҚ-на Операциялық жоспар, басшылыққа алынатын бөлімшелердің сапа мақсаттарының көрсеткіштері бойынша қызметті бақылауға, кафедралар арасында, факультеттер арасында, оқу жұмысы/ҒЗЖ/Кәсіптік жұмыс/Тәрбие жұмысы/біліктілікті арттыру бойынша оқытушылар арасында топ-тардың саралануын шығаруға көмектесуі тиіс.

E-University "Мансап" кішіжүйесі. Кіші жүйе: мамандық және бағыт бойынша практика және жұмысқа орналастыру базасының тізілімін, практика шарттарын, ЗТМО арқылы ай сайын жұмысқа орналастыру көрсеткіштерін, жұмысқа орналастыру бойынша шарттар мен меморандумдарды, 5 жылға серпінде жұмысқа орналастыруды талдауды, ОПҚ-ның кәсіпорындарға, кафедра филиалдарына тағылымдамаларын, практикаға бұйрықтарды, жұмыс берушілердің сапалы тізімдерін есепке алуға көмектесуі тиіс. Сондай-ақ, Ішкі жүйе өзі университет сайтында түлектердің түйіндемесін олардың бітіру жұмыстарының тақырыптары мен студенттердің ЖОЖ-дан алынған құзыреттерін сипаттай отырып шығаруы және жариялауы керек.

E-University жобасының мекен-жайы http://e.kuef.kz / немесе http://10.0.1.10/. ҚазЭҚХСУ InterSystems Cache өнеркәсіптік ДҚБЖ лицензиясын InterSystems корпорациясынан алады, өйткені университет University Outreach Program академиялық бағдарламасының қатысушысы болып табылады http://www.intersystems.com/ru/services-support/university-outreach/universities/. сондай-ақ, университет шетелдік корпорация қызметкерлері университетке келетін тегін оқыту курстарын алады, сонымен қатар университет қызметкерлеріне сертификат береді. Сипатталған акт ақпаратына субъектінің қол жеткізу тәртібі мен шарттарын реттейтін ережелер жиынтығы СМЖ ережелеріне және лауазымдық нұсқаулықтарына сәйкес келеді.

ҚазЭҚХСУ-да ақпараттық ағындардың барлық нысандары қолданылады: көлденең, төмен, жоғары. Ақпарат алмасу жоғарыда сипатталған АКТ көмегімен жүзеге асырылады. Ақпарат алмасу бейресми жағдайда да жүреді. Ақпаратты берудің формальды нысаны қызметтік жазбалардың, ұсынымдардың және ішкі хат-хабардың басқа да түрлерінің көмегімен өтеді. Сондай-ақ сайтта Ректор блогы, жетекшілік ететін проректордың атына келетін ЖОО қызметін жақсарту бойынша инновациялық ұсыныстарды тіркеу жұмыс істейді. Университет залында Сенім жәшігі орналасқан. Университет басшылығы белгілі бір қабылдау сағаттарын көрсете отырып, Ашық есік әдістемесін қолданады. Бөлімшелер мен қызметкерлердің барлық байланыс деректері университет сайтында көрсетілген. Сондай-ақ, білім алушылар білім алушыларға қызмет көрсету орталығына жүгіне алады. Сондай-ақ, университет басшылығы кез-келген уақытта бөлімшелерді жеке аралайды. Сондай-ақ, университет басшылығы ӘБҚ құттықтаған маңызды оқиғаларды жіберіп алмайды.

Жоғарыда сипатталған акт ақпаратын талдау жүйенің өзінде жүзеге асырылады. Мысалы, "маркетингтік зерттеулер" ішкі жүйесінің талапкерлер базасының деректерін коллцент ықтимал талапкерлерге қоңырау шалу, олардың пошта мекенжайларына спам-хабарламалар жіберу үшін пайдаланады. Мысалы, мамандықтар, оқыту нысаны, оқыту мерзімі және тілі бойынша "Е-қабылдау комиссиясы" кіші жүйесі арқылы оқуға құжаттарды тапсырған статистика деректері қабылдау комиссиясы бойынша жауапты ректорға, деканаттар мен кафедраларға беріледі. Мысалы, "персоналды басқару" кіші жүйесі басшылыққа үштілділік, дәрежелілік, қызметкерлер мен ПОҚ саны бойынша әр айға беріледі. Деректерді өңдеу, бағалау және талдау нысаны ретінде SQL сұраулары, JSON-ға түрлендіру жазбаша брокерлер мен Қызметтер арқылы деректерді көрсету және басқару үшін қолданылады. Жоғарыда сипатталған Ақпараттық жүйелер негізінде уақтылы талдау және DOT көмегімен оқу процесін ұйымдастыруды түзету факультетке алға қойылған мақсаттар мен міндеттерді орындауға мүмкіндік береді. Факультет бойынша толық жиынтық талдау факультет деканының жұмыс экранында қалыптасады және деректерді талдау негізінде басқарушылық шешімдер қабылданады. МДҰ факультеті технологиялық, құқықтық және ұйымдастырушылық аспектілерде ҚБТ қолдана отырып оқыту жүйесін одан әрі дамытуды жоспарлап отыр, өйткені бұл технология студенттерді оқытуға тартуға мүмкіндік береді. Факультет ҚОТ бойынша оқитын студенттердің үлесін ұлғайтуды жоспарлап отыр, осылайша біртіндеп сырттай оқу түрін – мектепке дейінгі білім беру порталы арқылы оқытуды алмастырады. Технологиялық тұрғыдан алғанда, мұндай өзара әрекеттесу оқытушы мен студенттің өзара әрекеттесу процесін тікелей делдалсыз автоматтандыруды білдіреді. Құқықтық аспектіде факультеттегі оқыту жүйесі ҚР БҒМ жаңа нормативтік-құқықтық құжаттарына сәйкес түзетілетін және құрылатын болады. Ұйымдастыру жоспарында жүйенің аралық буындарынан процестерді автоматтандыруға, "электрондық деканат"форматына көшуге көшу қарастырылған.

ҒЗТ-ЖМ "ақпараттық, телекоммуникациялық және ғарыштық технологиялар" басым бағыты бойынша (2020 жылғы 23 қарашадағы № 329 шарт) 2020-2022 жылдарға арналған "қашықтықтан білім беру технологияларын қолдау мен бақылаудың зияткерлік жүйесі" гранттық қаржыландыру жобасын (ЖТЖ: AP08856687) жүргізуде. Жобаның ғылыми жетекшісі ҒЗО директоры, ф.-м. ғ. к. (PhD), қауымдастырылған профессор Мұратбеков М. М. Жауапты орындаушылар PhD докторлары: ТҚКжЖ бастығы Алтынбек С. А. және БҚЕӘжС бастығы Барлыбаев А. Б. болып табылады.

Жобаны іске асыру шеңберінде ЕҰ жағдайында бизнес-процестерді оңтайландыратын ЖОО-да ҚБТ-ны бақылау және қолдау жөніндегі зияткерлік сараптамалық ақпараттық жүйені әзірлеу және енгізу ұсынылады. Жүйені енгізу ҚБТ пайдалану арқылы оқыту үдерістерін бақылауға және жоо басшылығы үшін шешімдер қабылдауға сараптамалық қолдау көрсетуге мүмкіндік береді. Әзірлеуге ұсынылған жүйе мектепке дейінгі білім беру жағдайында білім беру процестерін бақылауға және осы процестердің сапасын бақылау критерийлерін бағалау негізінде университет басшылығы үшін шешімдерге сараптамалық қолдау көрсетуге мүмкіндік береді. Жобаны іске асыру нәтижесі білім беру сапасын жақсартуға, сыбайлас жемқорлық элементтерінің алдын алуға, деректердің ашықтығы мен қолжетімділігіне, әдістерді жақсартуға және МДҰ жағдайында білім беру процесін басқаруда туындайтын өзгерістерге икемділікті арттыруға, кафедра ПОҚ-ның ғылыми белсенділігі мен дәрежелілігін бақылауға, студентке орталықтандыру қағидаты бойынша жұмыс істейтін және білім алушыларға ыңғайлы болу үшін неғұрлым талап етілетін (рейтингтік) оқытушы-тьюторлардың сабақтарының қиылысуын болдырмауға мүмкіндік беретін ПОҚ-ның оңтайландырылған кестесіне әкеледі. Бұдан басқа, жүйе есеп беру арқылы онлайн-сабақтарды өткізуді автоматты түрде бақылауға және верификациялауға, қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалана отырып кәсіптік бағдар беруге мүмкіндік береді, сондай-ақ жеке кабинетті пайдалана отырып, студенттер үшін сервистік-қызметтер деңгейін арттырады, онда студентке өзекті кесте, электрондық кітапхана карточкасы, деканаттың және студенттермен "Бір терезе"қағидаты арқылы жұмыс істейтін басқа да бөлімшелердің әртүрлі электрондық анықтамаларын алу мүмкіндігі қолжетімді болады.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Министерство Образования и науки РК
Международная бизнес школа
Platonus
Портал электронного правительства
Портал дистанционного обучения
Правительство Республики Казахстан
EuroAsia
В Казахстане проводятся консультации с молодежью!
Финансовый центр
G-Global Виртуальный проект VIII Астанинского экономического форума
Новая политика занятости и труда - Казахстан - Общество Всеобщего труда Все права защищены. При использовании материалов strategy2050.kz в любых ц
almaty2017.com
бизнес школа ДАМУ
Connecting Universities
Вестник
Открытый университет Казахстана
Welcome to the EDUQAS project!
TIL-QURAL
Тіл Әлемі
bala tili
Emle
Termincom
sozdikqor
Қазақ тілі ұлттық корпусының кіші корпустары
ҚҰЖАТ
TilMedia
Atau.kz
Abai