Нашар көретіндерге арналған нұсқа

Ғылыми кеңес


Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің Ғылыми кеңесі (одан әрі - ҚазЭҚХСУ)  2009 жылдың қараша айында құрылған, кеңеске 23 мүше кіреді.

Ғылыми кеңес университетті басқарудың кеңес беруші мүшесі болып табылады. Ғылыми кеңестің қызметі студенттер арасында оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, тәрбиелік сонымен қатар, ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау, біліктілікті көтеру сияқты құзыретіне енетін салаларға негізделеді.

ҚазЭҚХСУ Ғылыми кеңесі өз қызметінде білім беру саласындағы қолданыстағы нормативтік актілерді басшылыққа алады, солардың қатарында:  27 шілде 2007 жыл № 319-III «Білім туралы» (11.07.2017 ж. өзгертулер мен толықтырулары) (п. 9 44 бет) Қазақстан Республикасының Заңы, Жоғары оқу орнының Ғылыми кеңесі қызметінің типтік ережелері мен № 574 22 қараша 2007 жылы шыққан Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің қызметін у.а. бұйрығымен бекітілген оны сайлау тәртібі, Ғылыми кеңестің отырысында бекітілген 02.07.2012 г. (№12 хаттама) ҚазЭҚХСУ Ғылыми кеңесінің қызметі туралы Ережесі.

Ғылыми кеңеске университеттің басшылары кіреді: ректор, проректорлар, факультет декандары, құрылымдық бөлімшелердің басшылары, кафедра меңгерушілері, профессорлық-оқытушылық құрамының, студенттер мен университет ұжымының өкілдері.

Ғылыми кеңес қызметінің мақсаттары:

1) Кәсіптік оқу бағдарламаларын табысты жүзеге асыру мақсатында студенттер мен оқытушылар үшін қажетті жағдайларды жасау;

2)  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес мамандарды даярлаудың жоғары сапасын қамтамасыз ету;

3) білім беру және ғылыми және өзге де қызметті ұйымдастыру, білім беру қызметтері үшін отандық және халықаралық нарықтарда университеттің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін жаңа технологияларды енгізу;

4) университеттің одан әрі дамуына үлес қосу.

Ғылыми кеңестің құзыретіне жатады:

1) университеттің бірыңғай ғылыми-білім беру саясатын, стратегиясын және тактикасын, халықаралық қызметтің негізгі бағыттарын талқылау және талқылау;

2) даму тұжырымдамасын, басымдықтарды және университетті дамытудың стратегиялық жоспарын анықтау;

3) университеттің оқу, ғылыми-шаруашылық қызметін ұйымдастырудың барлық негізгі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

4) Университетте әзірленген оқу бөлімдері, жұмыс уақыты, ішкі регламенттер және басқа да ішкі ережелер туралы ережені талқылау және бекіту;

5) модульдік білім беру бағдарламаларын, жұмыс оқу жоспарларын және оқу үдерісінің күнтізбелік жоспарларын бекіту;

6) ректордың, проректорлардың, құрылымдық бөлімшелердің басшыларының білім беру, ғылыми-зерттеу, білім беру, қаржы-экономикалық, ақпараттық және халықаралық қызметті жүзеге асырудың нысандары мен әдістері туралы жылдық есептерін тыңдау;

7) оқулықтарды, оқу құралдарын және монографиялардың жариялануын қарау және ұсыныс;

8) жетім балаларға, мүгедектерге, аз қамтылған отбасыларға және т.б. тәрбиелеуге ақы төлеу бойынша жеңілдіктер беру туралы шешім қабылдау;

9) диссертациялық зерттеулер бойынша студенттер мен магистранттардың тақырыптары мен ғылыми жетекшілерін бекіту;

10) басқаруды ұйымдастыру, қаржы жоспарын қарау және университеттің қаржы-шаруашылық қызметі туралы есепті тыңдау;

11) университет қызметкерлерінің мемлекеттік марапаттарға және құрметті атақтарға өкілдік ету мәселелерін қарау;

12)  Университеттің құрылымдық қайта құрылу мәселелерін қарау;

13) университеттің ағымдағы қызметіне байланысты және оның Жарғысына қайшы келмейтін басқа да мәселелерді қарастыру.

Ғылыми Кеңес университетте оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмысының мәселелерін қамтитын Жұмыс жоспарына сәйкес, тиісті оқу жылының тамыз-маусым айларында ай сайын өткізіледі. ҚазЭҚХСУ-нде Ғылыми кеңес айдың үшінші бейсенбісінде жиналады. Қажет болған жағдайда Ғылыми кеңестің жоспардан тыс жиналыстарын өткізуге болады. Ғылыми кеңестің шешімдері хаттамамен рәсімделеді, оған төрағалық етуші (ректор) және Ғылыми кеңестің Ғылыми хатшысы қол қояды.

 

Ғылыми кеңестің Ғалым хатшысы:

Жанақова Назгүл Нұрлановна,

экономика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор (доцент)

 

Байланысы:

Индекс:      010005

Мекен-жайы: Астана қ., Жұбанов көш., 7

Телефон: (7172) 278-571(ішкі 174)

Кабинет: 212

 

Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Министерство Образования и науки РК
Университет Нархоз
Международная бизнес школа
Platonus
Портал электронного правительства
Портал дистанционного обучения
Правительство Республики Казахстан
EuroAsia
В Казахстане проводятся консультации с молодежью!
Финансовый центр
G-Global Виртуальный проект VIII Астанинского экономического форума
Новая политика занятости и труда - Казахстан - Общество Всеобщего труда Все права защищены. При использовании материалов strategy2050.kz в любых ц
almaty2017.com
бизнес школа ДАМУ
Connecting Universities
Вестник
Открытый университет Казахстана
Welcome to the EDUQAS project!