"Банк ісі" кафедрасы


DSC_0017.JPG

"Банк ісі" кафедрасы Ғылыми Кеңестің шешімі негізінде құрылып (хаттама № 32 от 22.06.07) жұмыс істеуде. ҚазЭҚХСУ № 01-21/12 жылғы "30" шілде 2007 жылғы ректордың бұйрығы қайта ұйымдастыру туралы "Қаржы" кафедрасының құрамынан бөлінуі арқылы "Банк ісі" кафедрасы құрылды.

Бөлімше туралы ереже Қазақстан Республикасының қолданыстағы Заңдарына сәйкес әзірленді: "Азаматтық кодексі", "Білім Туралы", "Ұйымдары туралы Үлгі кәсіптік Жоғары білім беру", Қазақстан Республикасындағы “Ережеге сәйкес біліктілікті арттыру, кадрларды қайта даярлау”, "ҚазЭҚХСУ жарғысы", "ҚазЭҚХСУ ішкі еңбек тәртібінің Қағидалары".

   Кафедраның стратегиялық міндеті жағынан дамуы болып, студеттердің қазіргі білім алу жағдайларын қамтамасыз ету болып табылады. Кафедраның қызметі ғылыми педагогикалық жетістіктерді, қарым қатынас жүйесінде дамыту жөніндегі жоғары білім беру саласы дидактикаға бағытталған, оқытушының білімі және өнер сапасын жоғарлатуға бағытталған оқыту әдістері мен ұйымдастыру жұмыстары қамтылған.

   Кафедра білім деңгейлері бойынша мынадай мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес мамандарды дайындауды жүзеге асырады:

Бакалавриат, «Банк ісі» мамандығы  келесі бағыттар бойынша студенттерді қабылдайды: "Банк ісі" және "Сақтандыру". Академиялық дәрежесі «Экономика және бизнес бакалавры». Кәсіби қызмет функциялары: ұйымдық-басқарушылық, экономикалық, өндірістік-технологиялық, эксперименттік-зерттеу, есептік-жобалау, құқықтық. Мамандардың жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: банктер, биржалар, қаржы және сақтандыру компаниялары, инвестициялық қорлар, Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Зейнетақы қорлары, Қазынашылық органдары, Қаржы басқармалары мен бөлімдері, түрлі деңгейдегі әкімшіліктер қарамағындағы қаржылық қызметті кәсіпорындар мен ұйымдардың барлық меншік нысандары.

Магистратура : кафедра магистранттарды екі бағыт бойынша қабылдауда, профильді және ғылыми педагогикалық «Банктік бизнес» бағыты бойынша.

Профильды оқыту - "экономика және бизнес магистрі" академиялық дәрежесі беріле отырып,; ғылыми-педагогикалық бағыт – “экономикалық ғылымдар магистрі” академиялық дәрежесі беріле отырып. Білікті басшылар мен мамандар банк ісіндегі, салық салу, қаржылық менеджмент үшін дайындау жүзеге асырылады, кез келген деңгейдегі қаржылық және банктік менеджмент, мемлекеттік және коммерциялық мекемелерде, банктерде кәсіпорындар; ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау,  қаржы және банк ісі саласында жұмыс істей алады.

  "Банк ісі" Кафедрасының негізін қалаушы болып  э. ғ. д., профессор, ҚР ҰҒА академигі Сейткасимов Г. С. табылады, кафедра пәндері бойынша қазақ және орыс тілдерінде редакцияланған негізгі оқулықтар:
	 • «Ақша, несие, банктер »;
	 • «Банк ісі»;
	 • «Банктік менеджмент »;
	 • «Қазақстан Республикасының Банк жүйесі »

Кафедра құрамына профессорлар, доценттер, аға оқытушылар, оқытушылар, оқу-көмекші персонал кіреді. Алғашқы үш жылға дейін кафедраны э. ғ. д, профессор м. а. Мусина А. А. меңгерді, қазіргі Экономикалық және әлеуметтік зерттеу Орталығының басшысы. 2010-2011 оқу жылынан бастап "Банк ісі"  кафедрасын  э. ғ. д., профессор Садвокасова К. Ж. басқарды. 2013 жылдың қыркүйек айынан бастап кафедраның меңгерушісі э. ғ. к, доцент Алина Г. Б. болып табылады.

   2015-2016 оқу жылына арналған «Банк ісі» кафедрасы 10 штаттық оқытушылардың тұрады.

 «Банк ісі » кафедрасында 2 экономика ғылымдарының докторы: профессор, ҚР ҰҒА академигі Сейткасимов Г.С. , э.ғ.д., профессор міндетін атқарушы А.А. Мусинна. Экономика ғылымдарының кандидаты болып табылады: Алина Г.Б., Жұмабекова А.Т., Ілияс А.А. Усенбаев T.M., Кеңес Г.К.

Аға оқытушылар : Есенгельдинова С.Ж., Сартбасова Ж.К., Жанболатова А.Ш, оқытушы, магистр  – Сагымова Л.С.

2013 жылдың желтоқсан айында Ілияс А. Ресей Федерациясының экономика ғылымдарының докторы дәрежесін алды.

     Кафедра профессорлық-оқытушылар құрамының жұмысы «Қазақстандағы қаржы делдалдардың өзара іс-қимыл тетіктерін әзірлеу» грант тақырыбында ғылыми-зерттеу жобасы аяқталды, осы жобаның аясында қатысушылар шетелде Оңтүстік Кореяда  оқытылды.

Осы уақытта , оқытушылар «Дағдарыстан кейінгі кезеңде Қазақстанның қаржы және несие жүйесін дамыту : жағдайы, мәселелері , инновациялар мен келешегі » тақырыбы бойынша жұмыс істеуде.

 

Рейтингтік басылымдарда оқытушылардың ғылыми жарияланымдарды, оның ішінде - импакт-фактор деректер базасымен Thomson Reuters – ға енгізілгендер

Оқытушының аты-жөні

Басылымның тақырыбы

Басылым, журнал атауы, нөмірі, жылы

 

Импакт – фактор

Мусина А.А.

Venture capital as a source of innovation’s financing

Australian Journal of Basic and Applied Science,9(5) March 2015, Pages: 120-124

0,32

Ильяс  А.А.

Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығының ерекшеліктері

 // Ғылыми журнал «Globus»

РФ, г. Санкт-Петербург, РИНЦ, 2015

0,4 п.л.

Ильяс А.А.

Қазақстанда компанияларға кредит беру – шешімдер жолы

 

 

Ресей Федерациясы, «Экономика , қаржы және басқару : үрдістер мен болашағы» , Волгоград, ITSRON 2015

 

0,4 п.л.

Сейткасимов Г.С.

Мусина А.А.

Қазақстан банктері : мәселелері мен болашағы

 

Экономика және қоғам , 2013ж. РИНЦ.

0,32

Мусина А.А.

Қазақстанның қор нарығына инвестиция тартудағы банктердің рөлі

 

Ресейдің экономикалық жаңғыртуы, №2 (36), 2013ж., РИНЦ.

0,27

Ильяс А.А.

Қаржы дағдарысы жағдайында акционерлік қоғамдардың бағалы қағаздардың инвестициялық сапалығын бағалау

 

Қаржы талдаушысы: мәселелері және оларды шешу жолдары .

.- ООО «Баспа үйі Қаржы және несие»

г. Москва, Российская Федерация.- № 13.-апрель 2012.-С.34-42

0,3

Ильяс А.А.

Халықаралық қаржы нарықтарында қазақстандық капитал нарықтарының өзара іс-қимылы

 

Халықаралық теориялық және ғылыми-тәжірибелік журналы «Қаржы университетінің Журналы» - Ресей Федерациясы Үкіметі жанындағы Қаржы университеті баспагері\ г.. Москва- № 3.-2012.- С. 18-26

0,35

Сейткасимов Г.С.,

Мусина А.А.

Қазақстан банктері : мәселелері мен болашағы

 

Экономика және қоғам, 2013ж. РИНЦ

0,6

Мусина А.А.

 

Қазақстанның қор нарығына инвестиция тартудағы банктердің рөлі

 

Ресейдің экономикалық жаңғыртуы, №2 (36), 2013ж. РИНЦ

0,3

Джумабекова А.Т.,

Алина Г.Б.

Қазақстан Республикасында ақша айналымының рөлі : өзекті мәселелері мен даму болашағы.

Science and Education a new dimension Humanities and Social Science- Венгрия: г. Будапешт. с. 142-147. Scopus

0,3

 

 

 

 

 

«Банк ісі» кафедрасы мен ФАО «Қазақстан Халық жинақ банкі» көмегімен « Банкир мамандығына кіріспе» атты презентациясы өтті.

 Банк семинар- оқуы магистранттар мен оқытушылар үшін өткізілді. Оқу семинарының негізгі мақсаты «Қаржы» мамандығы бойынша студенттерді жұмыспен қамту болып табылады. Сондай-ақ, 4 ші курстың студенттері мен «Банк ісі» кафедрасының шеберлері үшін жұмыспен қамту және мансап мүмкіндіктеріне бағытталған мастер-классты «Банк ВТБ» АҚ таныстырды. Кездесудің мақсаты – банкке өршіл мақсаттарды жүзеге асыру мүмкіндігі бар, перспективалы жастарды қарату болатын.

Маңызды оқиға  «Kassa Nova» АҚ Астанада кафедрасының филиалы ашу тұсаукесері болды, онда «Kassa Nova» АҚ мен университет арасындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қоюы болды. 

       «Банк ісі» кафедрасының ұлттық валюта күнін мерекелеуге арналған кафедра апталығы аясында жыл сайын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мұражайына (Астана) студенттер мен магистранттарға арналған турлар ұйымдастырылады.

          Кафедраның қызметі бакалавриат және магистратура бағдарламалары түлектерін жұмыспен қамту тұрғысынан атқарылған жұмыс бойынша оң бағалануы мүмкін. Осылайша , «Банк ісі» кафедрасының барлық түлектері коммерциялық банктер, қаржы институттары мен  әкімшілік қызметінің әр түрлі салаларында жұмыс істейді. Мысалы, Качаганова А. «Банк Центр Кредит» АҚ,  Джаксылыкова Г. Н. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінде, Хамитов А. және Сейтханов Н. «Қазкоммерцбанк» АҚ, А. Мәулетова «Нұрбанк» АҚ, Қайырбекова Ж., Чедырбаева Н., Аманбай Д. «Сбербанк» АҚ,  Нажмиденов Н. «Еуразиялық банк» АҚ, Уйкасбаева А.        «Казкоммерцбанк» АҚ жұмыс істейді.

       Тәжірибе алмасу және ғылыми-зерттеу бөлімінің тәжірибесі аясында әлемдік білім және ғылым кеңістігіне университеттің интеграциялануын одан әрі ұлғайту оның мақсаты халықаралық ынтымақтастықты белсендіру болып табылады. Бұл жұмыс жетекші шетелдік жоғары оқу орындарының  халықаралық білім беру жобаларына, ғылыми семинарлар мен конференцияларды ұйымдастыру, профессорлар мен магистранттардың алмасуын жүзеге асыру ынтымақтастық бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылады . Сондықтан, кафедра түлектері Бельгияда халықаралық тренингтен (Антверпен) өткен, Брюссель, Нидерланды (Амстердам, Роттердам) халықаралық бағдарламасы Еуропадағы еуропалық және халықаралық бизнес басқару « Қарқынды»,  «Trends » туралы; Чехия (Прага) Орталық Богемия университеті «Қаржылық талдау, басқару және экономиканың кеңейтілген барысында» тағылымдарынан өтті. Студент Тамержанова Г. Каннам университеті (Оңтүстік Корея) қос диплом бағдарламасы бойынша биыл оқуды аяқтайды. Халықаралық ынтымақтастық және факультеттегі академиялық ұтқырлық аясында э.ғ.д., профессор, Орынбор мемлекеттік университетінің, «Банк ісі және сақтандыру» кафедрасының меңгерушісі Парусимова Н.И. студенттер мен оқытушылар үшін дәріс оқыды.

Кафедрада студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын арттыру мақсатында «Жас банкирлер» ғылыми үйірмесі жұмыс істейді .

«Банк ісі » кафедрасының оқытушылары шығарған оқу әдебиеттері

Толық аты-жөні

автор

 

монография атауы

 

жарияланған жылы

 

Колемі  в п.л.

Қосымша авторлары

1

Сейткасимов Г.С., Мусина А.А., Альбекова С.С.

«Қазақстанның қаржылық делдалдардың арасындағы өзара іс-қимыл модельдері мен тетіктері »

 

Астана, ИПЦ Каз УЭФМТ,

2015ж. 

16 п.л.

 

2

Сейткасимов Г.С.

«Қазақстанның экономикалық дамуының өзекті мәселелері »

 

Астана, ИПЦ Каз УЭФМТ,

2015ж. 

25 п.л.

 

3

Сейткасимов Г.С.

Қазақстан өндірісте инновациялық даму жөніндегі ұйымдастырушылық-экономикалық тетіктері

 

Астана, ИПЦ Эверо, 2015ж.

17,5 п.л.

Исмаилова Р.А.

Есмагулова Н.Д.

 

Алина Г.Б.

«Ислам қаржы құралдары »

 

Астана, ИПЦ Каз УЭФМТ, 2015г., 221-бет

14,0 п.л.

 

 

Джумабекова А.Т., Сартбасова Ж.К.

«Орталық банк қызметін ұйымдастыру»

Астана, ИПЦ Каз УЭФМТ, 2015г.

14,0 п.л.

 

 

Алина Г.Б.

Аналитикалық шолу :коммерциялық банктердің инвестициялық қызметінің жағдайы мен мәселелері

 

АО «НЦНТИ»,

2013.- 52 с.

3,2 п.л.

 

 

Коллектив авторов под ред.д.э.н., проф.Сейткасимов Г.С. и д.э.н. Мусина А.А.

«Ақша, несие, банктер»

Астана: КазУЭФМТ, 2013 500с.

58,0 п.л.

 

 

Сейткасимов Г.С.

Жанболатова А.Ш.

Банк тәуекелдерін басқару (учебное пособие)

Астана: КазУЭФМТ, 2012 – 200 с.

20,0 п.л.

 

   «Банк ісі» кафедрасында дипломды жобалау бойынша мамандандырылған аудитория  ҚР ҰҒА академигі Сейткасимов Г. С.атындағы сынып 205 жиектелген.

    2012- 2013 жылы э.ғ.к., доцент Усенбаев T.M. Mantra Швейцария қаласында «Болашақ» бағдарламасы шеңберінде ғылыми тағылымдамадан өтті.

  2013-2014 жылы э.ғ.д., профессор  Мусина А.А. «Болашақ» бағдарламасы шеңберінде  Leicester университетінде, Ұлыбританияда ғылыми тағылымдамадан өтті .

   2013-2016 жылдары Жанболатова А.Ш.  Лондон, Ұлыбританияда, «Болашақ» бағдарламасы бойынша оқыды.


Ошибка обратитесь к администратору

Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Министерство Образования и науки РК
Университет Нархоз
Международная бизнес школа
Platonus
Портал электронного правительства
Портал дистанционного обучения
Правительство Республики Казахстан
EuroAsia
В Казахстане проводятся консультации с молодежью!
Финансовый центр
G-Global Виртуальный проект VIII Астанинского экономического форума
Новая политика занятости и труда - Казахстан - Общество Всеобщего труда Все права защищены. При использовании материалов strategy2050.kz в любых ц
almaty2017.com
бизнес школа ДАМУ
Connecting Universities