«Әлеуметтік жұмыс» кафедрасы


«Әлеуметтік жұмыс» кафедрасы Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады. 
5В090500-«Әлеуметтік  жұмыс» мамандығы бойынша кадрларды даярлау 1999 жылы әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы ретінде құрылып, жалпы білім беру пәндерін оқытуға бағытталған қызметті атқаратын кафедра жүзеге асырады.
2001 жылы әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрсы негізінде «Философия және әлеуметтану» кафедрасы құрылды. 2012 жылғы желтоқсанда университеттің Ғылыми кеңесінің шешімімен кафедраға  «Әлеуметтікжұмыс» кафедрасы атауы берілді.
«Әлеуметтікжұмыс» кафедрасының меңгерушісі Славецкий Виктор Юрьевич,  педагогика ғылымдарының докторы, профессор, академик МҒА КО.
Әлеуметтікжұмыстың қажеттілігі оның қоғамның барлық мүшелерінің әлеуметтік игілігін қолдауға, елдің қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған.
Әлеуметтік қызметкер мамандық иесінің әмбебаптығы әлеуметтік қорғау ғана емес, жеке адамның немесе тұтастай алғанда қоғамның әлеуметтік мәселелерін шешетін қоғамдық өмірдің кез келген саласы. 
ЖОО-ның оқу үдерісінде келесі жалпы білім беру пәндері оқытылады: «Қазақстан тарихы», «Әлеуметтану», «Дінтану», «Философия», «Саясаттану», «Экология және тұрақты даму», «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері», «Психология», «Мәдениеттану»
5В090500-«Әлеуметтік жұмыс» кафедрасының негізгі пәндері мыналар:
  • «Әлеуметтік жұмыс тарихы мен теориясы»,
  • «Әлеуметтік жұмыс әдістері мен технологиялары»,
  • «Әлеуметтік  этнография және демография»,
  • «Әлеуметтік жұмыстағы ұйымдастыру, басқару және әкімшілендіру»,
  • «Отбасымен және балалармен әлеуметтікжұмыс», «Әлеуметтік саясат»,
  • «Халықты жұмыспен қамтамасыз ету және оны реттеу»,
  • «Әлеуметтік жұмыстағы зерттеу әдістемесі»,
  • «Әлеуметтік геронтология»,
  • «Жастармен әлеуметтікжұмыс» т.б.

Әлеуметтік жұмыспен байланысты арнаулы пәндерді оқытумен қатар шет тілдерін меңгеруге және студенттердің жаңа ақпараттық және компьютерлік технологияларды игеруге ерекше көңіл бөлінеді.  
Кадр әлеуеті
2015-2016 оқу жылында штаттағы оқытушылардың жалпы саны – 20 адам, кафедрада 3 ғылым докторы, 6 ғылым кандидаты, 3 PhD докторы, 6 магистр жұмыс істейді. Кафедра оқытушылары монографиялар, оқулықтар, оқу құралдарын, ғылыми мақалалар ариялайды, Халықаралық конференцияларға қатысады, белгілі ғалымдар қатысқан дөңгелек үстелдер өткізеді. Кафедраның ғылыми қызығушылығы Қазақстан Республикасындағы этникааралық, конфессияаралық қатынастарды меңгеруге, сонымен қатар қазақ этносының тарихи тұтастығын игерумен және жаһанданумен байланысты зерттеулерге; қазіргі қоғамның әлеуметтік мәселелеріне және халықтың әр түрлі саласының жұмыс технологияларына бағытталған.
«Әлеуметтікжұмыс» кафедрасыныңпедпгогикалық ұжымы халықаралық, республикалық, қалалық ғылыми форумдар мен конференцияларға қатысады. Кафедра қызметін еуропалық және отандық  Ғылым академиясы мойындап таныған.
Кафедра мүшелері қоғамның қоғамдық-саяси өміріне белсенді қатысады. 6М090500-«Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша модульдік бағдарламалардың сараптамасын жұмыс берушілер де жүзеге асырады.   
Мамандық
Бүгінде «Әлеуметтік жұмыс» кафедрасы 5В090500- «Әлеуметтік жұмыс (бакалавриат) және 6М090500-Әлеуметтік жұмыс» (магистратура) мамандықтары бойынша   ҚР БҒМ Білім және Ғылым саласын бақылау комитетінің 2010 жылғы 3 ақпанда берілген АБ№0137409 лицензиясына сәйкес білім береді (№0110347 лицензиясына қосымша).
Бакалавриат түлектеріне «5В090500-Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша қызмет көрсету бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.
Магистратура түлектеріне «6М090500-Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша қызмет көрсету магистры» (салалық бағыт) және 6М090500-«Әлеуметтік  жұмыс» мамандығы бойынша ғылым магистры» (ғылыми-педагогикалық бағыт)академиялық дәреже

лері беріледі. 


Ошибка обратитесь к администратору

Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Министерство Образования и науки РК
Университет Нархоз
Международная бизнес школа
Platonus
Портал электронного правительства
Портал дистанционного обучения
Правительство Республики Казахстан
EuroAsia
В Казахстане проводятся консультации с молодежью!
Финансовый центр
G-Global Виртуальный проект VIII Астанинского экономического форума
Новая политика занятости и труда - Казахстан - Общество Всеобщего труда Все права защищены. При использовании материалов strategy2050.kz в любых ц
almaty2017.com
бизнес школа ДАМУ
Обратный звонок RedConnect